Atnaujintas 2006 vasario 24 d.
Nr.16
(1416)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dievo apdovanotas išskirtinėmis malonėmis

Kunigo Jono Kastyčio Matulionio, SJ, gimimo 75-osioms metinėms

Kun. Jonas Kastytis Matulionis, SJ,
Ričardo Šaknio nuotrauka

Nuaidėjo Vasario 16-osios džiaugsmingi aidai, širdį guodžiančios, bet ir susimąstymą keliančios kalbėtojų mintys. Ir ne vienas, gaudžiant šventovėje vargonams, su ašara akyse dėkojo Viešpačiui už šį dar tebesitęsiantį laisvės stebuklą. Tai nuopelnas tūkstančių tautos patriotų, savo gyvenimo auka, kančia bei malda grindusių Lietuvos laisvei kelią…

Šiomis valstybei reikšmingomis dienomis savo 75 metų sukaktį šventė garbusis kunigas Jonas Kastytis Matulionis, SJ. Labai teisingai šį patriotą yra apibūdinęs kultūrininkas Domas Akstinas. Jis yra taip jį apibūdinęs: „Tai žmogus daugiašakis, turtingas dvasia ir širdimi, nuėjęs sudėtingą, bet labai garbingą gyvenimo kelią“.


Atsakinga laisvė

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint, skambinti tavo garbei, Aukščiausias! (Ps 91).

Susirinkome į Kristaus Prisikėlimo šventovę padėkoti Dievui už tautos prisikėlimą laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. Minime Lietuvos nepriklausomybės 88-erių metų sukaktį. Į šią dieną ėjome knygnešių ir Sibiro katorgos keliais; laisvę gynėme, ja džiaugėmės, ją praradome ir vėl susigrąžinome. Sudėtingas ir sunkus tas laisvės kelias.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija