Atnaujintas 2006 vasario 24 d.
Nr.16
(1416)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Švietė Vasario 16-osios žvaigždė

Benjaminas ŽULYS

Balys Gajauskas ir jo žmona
Irena po daugelio metų,
2000-aisiais, buvusiame
Kučino lageryje, kur dabar
veikia muziejus
Nuotrauka iš asmeninio
Gajauskų albumo

Nuo jaunų dienų

Vargu ar Europoje, net ir visame pasaulyje rasime žmonių, kurie už savo patriotinius įsitikinimus, meilę savo tėvynei būtų kalinami lageriuose, kalėjimuose tiek metų, kiek sovietinės okupacijos metais buvo kalinamas Balys Gajauskas. Šiandien jis pažymi gimimo 80-ies metų savo gyvenimo jubiliejų.

Šis žmogus net 37-erius metus kentėjo sovietinio režimo katorgose, bet nė akimirkai neatsisakė patriotinių idėjų, nesuabejojo savo įsitikinimų teisumu. Viltį, kad Lietuva įžengs į laisvos šalies kelią, žiebė Vasario 16-oji, padėjusi pamatą gimtosios šalies valstybingumui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija