Atnaujintas 2006 vasario 24 d.
Nr.16
(1416)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apžvelgta sielovadinė bei finansinė situacija Kauno arkivyskupijoje

Vasario 21 dieną Kauno kurijoje surengta jau tradicine tapusi (vyksta jau devintus metus) Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus spaudos konferencija, kurios metu žiniasklaidos atstovams ganytojas pristatė arkivyskupijos veiklą sielovados srityje bei finansinę situaciją 2005 metais ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus.


Europos lietuvių katalikų kunigų sielovados suvažiavimas

Vasario 20 - 21 dienomis Hiutenfeldo (Vokietija) Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje vyko Europos lietuvių katalikų kunigų sielovados suvažiavimas.

Vasario 20 dieną pranešimus skaitė Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas. Prel. E.Putrimas apžvelgė lietuviškos sielovados pėdsakus visame pasaulyje, o mons. G.Grušas išsamiai papasakojo apie Europos Vyskupų Konferencijos tikslus ir uždavinius bei sąsajas su vietos vyskupų konferencijomis.


Prasminga šventė

Bronius VERTELKA

Panevėžio rajono meras Povilas
Žagunis sveikina rajono garbės
pilietį skulptorių Kazimierą Kisielį

Vasario 15-ąja pėsti ir važiuoti skubėjo į Velžio bendruomenės namus, kurie yra už kelių kilometrų nuo Panevėžio. Čia turėjo įvykti Lietuvos valstybės įkūrimo 88-ųjų metinių paminėjimas bei Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija.


Anykščių krašto išrinktieji abejingi kilniems monsinjoro A.Svarinsko siekiams

Vytautas BAGDONAS

Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu dirbęs monsinjoras Alfonsas Svarinskas čia paliko gilius pėdsakus. Dvasininkas globojo mokyklas, padėdavo materialiai vargstančioms šeimoms, tikinčiųjų poreikiams įrengė koplyčią Žibučių kaime, daug pastangų skyrė aplinkai sutvarkyti prie Šv. Jono Krikštytojo stebuklingų galių turinčio šaltinio ir t.t. Ganytojas taip pat rūpinosi ir kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo pagerbimu ir įamžinimu.


Gydysis šiltose patalpose

Perlojos medicinos punkto
patalpas pašventino parapijos
klebonas kun. Valdas Beleckas

Maždaug penkiolika metų perlojiškiams būtiniausia medicinos pagalba buvo teikiama nejaukiose ir šaltose medicinos punkto patalpose. Tačiau nuo šiol jie gali džiaugtis turį šiltą ir tvarkingai įrengtą medicinos punktą – jis duris pacientams atvėrė sausio 26 dieną. Ilgai laukto ir labai perlojiškiams reikalingo medicinos punkto įkurtuvėse dalyvavo rajono meras Vidas Mikalauskas, administracijos direktorius Algis Miškinis, kiti atsakingi savivaldybės darbuotojai, statybininkai, Perlojos bendruomenės nariai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija