Atnaujintas 2006 vasario 24 d.
Nr.16
(1416)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paistalai

Petras KATINAS

Vėkapėbėkapėeseselkapėel
dėdėpėsocdemnomenklatūra.
Suvažiavimo atidarymas.
Iškilminga oratorija
Jauniaus Augustino piešinys

Valstybinės jaunimo reikalų tarybos sekretorius Juozas Meldžiūnas, aiškindamas, kodėl mūsų jaunimas beveik nedalyvauja partijų veikloje, pažymėjo, jog didžioji dalis politinių partijų vis dar yra pakankamai uždaros jauniems žmonėms. Bijomasi, kad jauni, iniciatyvūs politikai gali nukonkuruoti senbuvius. Be to, anot J.Meldžiūno, jaunimas šiuo metu neturi ryškių pavyzdžių, kuriais galėtų sekti. Su tokiais teiginiais, ypač su paskutiniuoju, tenka sutikti. Juk kokį pavyzdį, ne tik jaunimui, gali parodyti aršios grumtynės dėl ES milijonų paskirstymo. Kova tapo panaši į žūtbūtinę, ir toje kovoje naudojamos visos įmanomos priemonės, jau nekalbant apie vadinamąsias viešųjų ryšių akcijas. Tačiau grumdamiesi, kas skirstys ES pinigus, politikai net neužsimena apie svarbiausią dalyką: kaip efektyviau ir skaidriau panaudoti tuos ateinančius 36 milijardus litų, pagaliau kiekgi tų pinigų atiteks paprastiems žmonėms.

Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Valstybės saugumo departamentas pareiškė, jog turi duomenų, kad ES lėšos gali būti vienas iš kanalų politinėms partijoms finansuoti. Matyt, nereikia aiškinti, kokios tai partijos. Pirmiausia, žinoma, ta mieliausia ir kompetentingiausia, labiausiai patyrusi, ilgiausiai valdžioje sėdinti. Tik štai atsirado dar gobšesni ir savo apetitais pralenkiantys netgi socdemus „darbiečiai“. Tiksliau, jų vedlys ir pranašas, reitingų karalius, provincijos bomžų ir liumpenų numylėtinis. Beje, jis Valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją – minėjo Maskvoje, esą ten tvarkęs savo „verslo reikalus“. Ir ten būdamas paskelbė, kad dėl Prezidento nederamo elgesio ir Kėdainių gubernatoriaus šmeižto kreipsis į teisines instancijas. Tačiau juk Prezidentas nieko nešmeižė, o tiktai viename interviu žurnalistams paminėjo „darbiečių“ spaudimą valdančiosios koalicijos partneriams pasitraukti iš Vyriausybės. Tai yra atšaukti savo ministrus. „Jei tai teisybė, tuomet tai šantažas prieš valstybę ir jos žmones. Bet koks ultimatumas yra nepriimtinas, ir Lietuvos žmonės to neturi toleruoti“, – sakė Prezidentas. Kurgi čia V.Uspaskichas įžiūrėjo šantažą ir šmeižtą, už kuriuos net reikalauja Prezidentą kuo greičiau atsiprašyti? Bet ir to dar maža: rusų oligarchas reikalauja nurodyti šaltinius bei suinteresuotus asmenis, kurie esą pastūmėjo Prezidentą padaryti tokį pareiškimą. Pagaliau grasinimas kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl šmeižto – tai įprastas oligarcho akibrokštas. Pasak politologo Algio Krupavičiaus, pagrindinis V.Uspaskicho siekis – būti viešai matomam ir atrodyti esančiam svarbiausia politine figūra Lietuvoje. Be to, koks gi čia šmeižtas apie grūmojimus pasitraukti iš Vyriausybės, jeigu po kelių dienų oligarcho statytinis ūkio ministras K.Daukšys, paklaustas, ar „darbiečiai“ svarsto klausimą pasitraukti iš valdančiosios koalicijos, jeigu A.Brazauskas vis dėlto ryšis nepriimti jų ultimatumo dėl ES paramos skirstymo, atsakė, kad jeigu partija lieps, tada jis ir kiti ministrai „darbiečiai“ pasitrauks iš Vyriausybės. Tai gal ir K.Daukšys „šmeižia“?

Kita vertus, oligarcho ketinimas apskųsti prokuratūrai Prezidentą – ne vien jo prasimanymas. Jis tik „patobulino“ savo partnerio premjero A.Brazausko variantą, kai anas pernai spalį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl jį ir žmoną neva apšmeižusio opozicijos lyderio Tėvynės sąjungos pirmininko Andriaus Kubiliaus. A.Brazauskas netgi reikalavo iškelti baudžiamąsias bylas Tėvynės sąjungos vadovams, nes, pasirodo, jie apšmeižė ne tik jo šventą asmenį, bet ir jį kaip Ministrą Pirmininką. O tai jau esą labai kenkia valstybės prestižui bei įvaizdžiui. Tąsyk prokurorams užteko proto nepulti kelti baudžiamųjų bylų A.Kubiliui ir kitiems opozicijos parlamentarams. Generalinio prokuroro pavaduotojas G.Jasaitis paaiškino įsižeidusiam Premjerui, jog tiek jis, tiek parlamento narys A.Kubilius yra politikai, tai yra vieši asmenys, ir jų politinės diskusijos kritika gali būti daug platesnė ir aštresnė negu privačių asmenų. Atrodo, ir rusų oligarchas girdėjo tą prokuroro paaiškinimą. Bet kodėl gi jam prireikė užsipulti Prezidentą? Ogi viskas labai paprasta: pastaruoju metu ne tik V.Uspaskichui, bet ir kitiems labai nepatinka pastebimai suaktyvėjusi valstybės vadovo veikla ir jo „kišimasis“ į valdančiosios grupuotės tarpusavio machinacijas ir uždarų durų politiką. Juk prieinama iki absurdo ir visiško, net nemaskuojamo cinizmo.

Taigi visiškai aišku: kad ir kaip baigtųsi rietenos valdžios kabinetuose ir koridoriuose, dauguma žmonių taip ir liks be nieko, ir iš ES milijardų jiems nė centų nenubyrės. Nebent socialinės apsaugos ir darbo ministrė paskelbs apie „kilnų“ Vyriausybės gestą kitais metais skirti 68 mln. litų padidinti motinystės (tėvystės) pašalpas žmonėms, apdraustiems socialiniu draudimu. Ir tai pateikta taip, tarsi pati ministrė ir jos kolegos Vyriausybėje vos ne paskutinį savo kąsnį atidavė vargstantiems tėveliams ir mamytėms.

Kaip socialiniams rūpintojėliams ir rūpintojėlėms rūpi tie sunkiai besiverčiantys ir vos galą su galu besuduriantys žmonės, akivaizdžiausiai parodo užsitęsusi painiava dėl Europos Sąjungos skirtos labdaros tokiems Lietuvos žmonėms. Niekaip nebuvo randama sandėlių tai ES labdarai sudėti. Pasirodo, kalta... Europos Sąjunga, neskyrusi pinigų tų sandėlių nuomai. Galima priminti, jog pagal ES skirtą paramą kas mėnesį iki metų pabaigos maždaug po penkis kilogramus ryžių, miltų ir makaronų turėtų gauti mažiausiai 183 tūkst. Lietuvos žmonių, kurių mėnesio pajamos ne didesnės kaip 215 litų. Pagal Europos Komisijos nuostatas, šia labdara leista užsiimti „Caritas“, Raudonajam Kryžiui ir Maisto bankui. Tačiau šios labdaros organizacijos neturi pinigų sandėliams nuomoti. Todėl jų atstovai kreipėsi į K.Prunskienės vadovaujamą Žemės ūkio ministeriją ir prašė 120 tūkst. litų. Bet ministrė neskuba, todėl vargu ar artimiausią mėnesį varguoliai sulauks žadėtų miltų, ryžių ir makaronų.

Bet ko čia skubėti! Juk Vilniuje visais balsais kalbama, kad rusų oligarchas jau ėmė kastis po pačios „gintarinės ledi“ pamatais siekdamas pasodinti į jos vietą savą žmogų. Tai ir suprantama: juk Žemės ūkio ministerija tiesiogiai skirsto ES milijonus. Be to, „darbiečiams“ nepatinka ministrės K.Prunskienės elgesys valdančiojoje grupuotėje. Mat ji aiškiai linksta prie A.Brazausko linijos, t.y. kad ES pinigų skirstymą kontroliuotų socialdemokrato Z.Balčyčio vadovaujama Finansų ministerija. Taigi ministrė ir praranda V.Uspaskicho pasitikėjimą. Tiesa, Vyriausybės ir Seimo kuluaruose kalbama, jog „darbiečio“ poziciją palaiko du ministrai socialliberalai ir, aišku, jų vadovas Seimo Pirmininkas. Dabartinėje Vyriausybėje socialdemokratai ir „darbiečiai“ turi po penkis ministrus. Todėl net vieno ministro balsas gali nulemti šio žūtbūtinio mūšio dėl ES milijardų likimą.

Kol mūsų visų ponai nomenklatūrininkai pešasi tarpusavyje ir demonstruoja savo godumą, tuo išreikšdami absoliučią panieką paprastiems piliečiams, nesnaudžia ir mūsų nepriklausomybės bei tradicinių vertybių priešininkai. Štai nežinia kieno iniciatyva Vasario 16-ąją Vilniaus kino teatre „Coca-Cola Plaza Vilnius“ buvo numatyta demonstruoti „meninį“ filmą „Ignotas grįžo namo“, sukurtą pagal KGB generolo A.Gudaičio-Guzevičiaus „šedevrą“ „Kalvio Ignoto teisybė“. Praėjus vos kelioms dienoms po Valstybės šventės buvo prisiminta sena sovietinė tradicija – išniekintas švenčiausias visiems Lietuvos žmonėms Kryžių kalnas. Išties įdomūs sutapimai!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija