Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Griaudami dorą, kenkiame Lietuvai

Kelionė į Italiją ir Romą atitraukė mane nuo Lietuvos beveik dviem savaitėms. Bet, prisimindamas seną posakį: geriau vėliau negu niekad, nusprendžiau imtis plunksnos ir išreikšti savo nuomonę dėl piktų Lietuvos priešų kėslų.

Lietuvą drebina ir įvairūs moraliniai, ekonominiai, finansiniai ir teisiniai nusikaltimai. Kriminaliniai elementai kontroliuoja visas gyvenimo sritis. Ir vėl, kaip bolševikų ir nacistų okupacijos metu, iškyla klausimas: išgyventi arba žūti. Tad kiekvienam lietuviui patriotui reikia ne tik išgyventi, bet ir kovoti prieš blogį tėvynėje. Tik kovotojų liko nedaug – daugelis jų užmiršo dvasines vertybes.


Reikia žmonių atgimimo

Pastaruoju metu gausu ateistiškai tendencingų straipsnių laikraščiuose, ateistiškų laidų, įvykių ir net pasikėsinimų prieš Katalikų Bažnyčią ir jos dvasininkus. Katalikų Bažnyčia yra humanizmo tvirtovė, o katalikų dvasininkai yra Kristaus įsteigtos Bažnyčios apaštalų darbo tęsėjai. Kunigai per šventimus gauna Šventosios Dvasios dovaną – perkeitimo galią – aukoti šv. Mišias, perteikti tikintiesiems Kristaus išganymo auką, įvykusią prieš 2000 metų, teikti sakramentus, skelbti Gerąją Naujieną – Evangeliją.


Televizijos pamiršo paminėti Popiežiaus mirties metines

Praėjusių metų pavasarį, naktį iš balandžio 2-osios į 3-iąją, visam pasauliui bažnyčių varpai pranešė apie popiežiaus Jono Pauliaus II mirtį. Varpai skambėjo lygiai 26 minutes – juk 26 metus Šventasis Tėvas išbuvo šiame atsakingame poste. Iki pat paskutinio atodūsio jis vykdė Popiežiaus pareigas, liko Katalikų Bažnyčios autoritetu, buvo viena iškiliausių šių laikų asmenybių, uoliu kovotoju už taiką visame pasaulyje.


Nelikime abejingi

Žiniasklaidoje gana garsiai paviešinta istorija apie tai, kad Tėvynės sąjungos Neringos skyriaus narei, menotyrininkei Kristinai Danilevičienei principingai atsisakius Juodkrantės kultūros rūmuose eksponuoti fotografijų parodą „Gyvenimas kartu: šiuolaikinė tradicinė/netradicinė šeima“, ji buvo įspėta Lygių galimybių kontrolierės kaip įstatymų pažeidėja, jos veiklą kritiškai įvertino Neringos savivaldybė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija