Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Gražus sumanymas

Kovo 6 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio namuose Kaune vyko pasitarimas, kurio metu buvo apsvarstytas planas dėl bendruomeninio giedojimo idėjos įgyvendinimo per „Marijos radiją“ šūkiu: „Kad Kristui giedotų visa Lietuva“. Pasitarime dalytasi mintimis bei idėjomis, kaip šį kilnų tikslą pasiekti ir realiai įgyvendinti, kaip žmones paskatinti kartu su bendruomene giedoti, kaip praktiškai siekti jų muzikinio ugdymo bei noro ir nusiteikimo jungtis į bendruomenės giedojimą ir visoje Lietuvoje visa širdimi šlovinti Kristų ne tik maldomis, bet ir giesmėmis. Šiomis mintimis dalijosi ir siūlymus teikė mons. Kazimieras Senkus, „Marijos radijo“ direktorius kun. Oskaras Volskis, mons. Pranas Tamulevičius, kun. Vitas Kaknevičius, s. Janina, mokytoja Aldona Gricienė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija