Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Senoji Lekėčių bendruomenė

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Žvilgsnis nuo Vilkijos Nemuno
šlaitų į Lekėčių kraštą

Šeima – valstybės pagrindas. Kokia bendruomenė, tokia ir visuomenė. Tai šventos ir neginčijamos tiesos. Ir mūsų šalyje pastaruoju metu nemažai kalbama apie bolševikinės okupacijos metais sugriautų kaimo, seniūnijų bendruomenių atkūrimą. Kaimo, seniūnijos bendruomenė – žmonių grupė, siekianti ne valdžios svertais, bet savais principais siekti gražesnio ir tauresnio tarpusavio sugyvenimo taip, kaip ji vystėsi prieš Antrąjį pasaulinį karą. Ar mes kada nors turėsime panašias bendruomenes? Pagaliau kokiu pagrindu šios kaimų, seniūnijų bendruomenės mūsų dienomis kuriamos? Visa tai itin svarbu tautai ir valstybei.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija