Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kur vedama Lietuva?

Pastaruoju metu dažnai galima pastebėti premjerą A.Brazauską gan įdomiai kalbantį per Lietuvos radiją. Jis nieko nematęs ir neatsimenąs apie viešbučių „prichvatizacijas“, apie savo valdžios vyrų klano veiksmus Turniškėse nei apie geriamą „babatuką“… Nežino, neatsimena, nieko nemato. Nežino, kad tiek miestų, tiek ir kaimų klubuose girti keturiolikmečiai linksminasi, gal dar ir narkotikų pavartoję. Negi dėl mūsų tautos, dėl mūsų vaikų – jaunimo ateities niekam neskauda širdies? Nematė to Premjeras ir sovietmečiu, kai studentų bendrabučių valgyklose, prisistatę dešimtis butelių alaus, lėbavo įraudę mokiniai – paaugliai. Nematė, kaip sovietmečiu traukiniuose jaunimas viešai gėrė „vaisiuką“.

Bet šiandien mūsų laisvoje Lietuvoje, Europos Sąjungoje, argi galima to nematyti? Teisingai neseniai per radiją kalbėjęs Kovo 11-osios Akto signataras B.Genzelis pastebėjo: „Vien tik veržimasis į valdžią bet kokia kaina!..“

Žmonės sako, kad „žuvis genda nuo galvos…“ Mūsų Premjeras valdo trylika ministerijų. Jis turi visas sąlygas įspėti ministerijų (Švietimo, Kultūros, Žemės ūkio ir kitų) ministrus atkreipti dėmesį į mūsų tautos likimą. Jis privalo kalbėti apie pačią skaudžiausią problemą – mūsų žmonių moralinį nuopuolį (alkoholizmą, narkomaniją ir kitas blogybes). Tegu jis atsako, kur tokiu keliu vedama Lietuva? Kur ji nueis su savo paliegusiais, nevisaverčiais piliečiais? Apie šias blogybes niekada negirdėjau kalbant Premjero.

Atrodo, pats svarbiausias jo rūpestis – kaip parduoti „Mažeikių naftos“ akcijų paketą draugams iš Rytų. Taip turbūt ir buvo siekiama padaryti.

Ne vien dėl skurdo iš Lietuvos emigravo jau beveik pusė milijono tautiečių. Jie bėga nuo valdžios vyrų savivalės, melo…

Turėkime viltį, gal naujasis Seimo Pirmininkas atkreips parlamentarų dėmesį į mūsų vaikus, į paprastą nuskurdintą žmogų.

Gal padės V.Muntiano įvarytas pleištas į populistinį V.Uspaskicho sulipdyto įvairaus plauko veikėjų „kelmą“? Gal jam pasiseks pasukti valdžios vyrų protus teisinga linkme?

Tikėkime, gal pagaliau ir mūsų rinkėjai nebalsuos už brazauskininkų, uspaskichininkų, valstiečių liaudininkų ir panašių veikėjų klaną, kuriems svarbiausia ne paprasti rinkėjai, o tik ministrų portfeliai, postai, savi bizniai.

Regina PRASCEVIČIENĖ

Obeliai, Rokiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija