Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai“ (Kol 3,16)

Šv. Mišios Šakių Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje
tikybos mokytojams

Rugpjūčio 28 dieną Šakiuose vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija. Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 11 val., vadovaujant vyskupui Rimantui Norvilai, buvo aukojamos šv. Mišios. Pamokslą pasakė vyskupo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Konferencijos atidarymo įžangos žodį tarė vysk. R.Norvila, pabrėždamas tikybos dėstymo reikšmę mokyklose bei šių dienų aktualijas. Vėliau kalbėjo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovė Elena Gvazdaitienė, ji supažindino susirinkusiuosius su įvairiomis naujovėmis dėstant tikybą. Kun. teol. lic. Ričardas Doveika savo pranešime akcentavo tikybos mokytojų svarbą mokykloje, jų autoritetą, nes „tikybos mokytojas turi būti tikėjimo autoritetas“. Kvietė nebijoti būti „mažąja kaimene“. Tikybos mokytojas turi formuoti jauno žmogaus gyvenimą, turi būti palydinčiuoju jį į suaugusiųjų pasaulį. Pranešimą taip pat skaitė kun. eduk. lic. R.Gudlinkis, vyko aukštojo mokslo absolventų sveikinimai bei kanoninių siuntimų įteikimas mokytojams, kurie dėstys tikybą mokyklose.

Koncertavo garsi televizijos laidos „Gero ūpo“ dalyvė – Gelgaudiškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela. Tikybos mokytojų konferencija baigėsi agape, kur skaniai pasivaišinę mokytojai dar gražiai bendravo vieni su kitais, dalydamiesi savo darbo patirtimi.

Stefa BANIKONIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija