Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ateitininkai ryžtasi būti kokybiškai naujos Lietuvos architektais

Irena Petraitienė

Į kongresą atvyko apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Peteris
Stefanas Zurbringenas
ir Panevėžio vyskupas
emeritas Juozas Preikšas

Tris dienas Panevėžyje vykęs Ateitininkų federacijos XV kongresas „Kristuje gyvenkime ir kurkime“ prie savo gyvavimo šimtmečio artėjančios organizacijos istoriją praturtino dvasinės kultūros brandos pademonstravimu, įvardijo siekį tapti krikščioniškos kultūros skleidėjais Lietuvoje ir pasaulyje. „Mylėdami savo žemiškąją tėvynę, mes sieksime, kad joje klestėtų dora, pagarba tėvų kalbai ir kultūrai, branginsime tyrą jaunystę, krikščioniškos šeimos pagrindus ir uoliai dirbsime dėl gražesnės Lietuvos ateities“, – sakoma pirmą kartą ateitininkų priimtame Pasiaukojimo Nekalčiausiajai Švč. Mergelės Marijos Širdžiai akte.


Padėkos už laisvę ir nepriklausomybę diena

Tęsiant daugiau nei penkis šimtmečius gyvuojančią tradiciją bei artėjant Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) didiesiems atlaidams, rugpjūčio 27-ąją į Šiluvą ėjo tūkstantinės piligrimų procesijos. Pagal dar sovietmečiu susiklosčiusią tradiciją, maldininkų eisenos vyksta paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį. Šios procesijos ir vėliau šv. Mišios Šiluvos Bazilikoje buvo skirtos padėkoti Viešpačiui už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, pasimelsti už tremtinius bei visus, kentėjusius ir gyvybę aukojusius už laisvę.


„Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai“ (Kol 3,16)

Šv. Mišios Šakių Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje
tikybos mokytojams

Rugpjūčio 28 dieną Šakiuose vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija. Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 11 val., vadovaujant vyskupui Rimantui Norvilai, buvo aukojamos šv. Mišios. Pamokslą pasakė vyskupo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Konferencijos atidarymo įžangos žodį tarė vysk. R.Norvila, pabrėždamas tikybos dėstymo reikšmę mokyklose bei šių dienų aktualijas. Vėliau kalbėjo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovė Elena Gvazdaitienė, ji supažindino susirinkusiuosius su įvairiomis naujovėmis dėstant tikybą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija