Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prie paslaptingojo Krokulės šaltinio

Prie paslaptingo ir stebuklingu
vadinamo Krokulės šaltinio

Už tvoros, šalia Krokulės
šaltinio, pastatyta ir koplytėlė

Vytautas BAGDONAS

Didžiausiame Utenos rajono miestelyje Užpaliuose, kuriuose gyvena apie 900 žmonių, yra Krokulės gatvė. Šia gatve galima pasiekti Krokulės šaltinį, kuris nuo seno garsėja savo stebuklingomis savybėmis ir yra gausiai lankomas.

Prie pat Užpalių, dešiniajame Šventosios krante, yra neužšąlanti, nuolat tekanti versmė. Iš jos į Šventąją įteka mažas sraunus upeliukas Krokulė. Vanduo šaltas, švarus ir tyras. Teigiama, kad Krokulės vanduo turi gydomųjų savybių. Neatsitiktinai čia visuomet būna žmonių, kurie tiki stebuklinga šio vandens galia ir juo prausiasi, mielai vandenį geria. Ypač daug maldininkų susirenka per titulinius Švč. Trejybės atlaidus liepos mėnesį.

Ta vieta aptverta metaline tvora, užrašas ant betoninio stulpelio prie įėjimo skelbia, kad tai padaryta 1930-aisiais – Vytauto Didžiojo metais klebono kun. A.Paurio iniciatyva. Ant to paties stulpelio, apačioje, užrašyta meistro A.Ramelio pavardė. Didelės, metaline tvora aptvertos aikštės centre stovi koplytėlė, prie kurios meldžiamasi. Kaip prisimena senieji užpalėnai, anksčiau toje vietoje stovėjo Kristaus statula, tik vėliau jos vietoje iškilo koplytėlė.

Kad žmonėms būtų patogiau prieiti prie šaltinio, aplinkui išdėlioti akmenys, o be galo šaltas vanduo, atitekėjęs upeliu, susirenka į specialiai išbetonuotą šulinėlį, iš ten vėl teka toliau. Tai padaryta Krokulės lankytojų patogumui – lengviau iš šulinėlio pasisemti vandens, patogiau nusiprausti. Šulinėlyje primesta metalinių litų ir centų, mat įmetęs čionai monetą žmogus vėl tikisi po kurio laiko į tą pačią vietą sugrįžti. O gal tai savotiškos aukos Krokulės aplinkos tvarkytojams, prižiūrėtojams? Iš Utenos krašto kilęs istorikas Bronius Kviklys Jungtinėse Amerikos Valstijose išleistoje enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ aprašo girdėtą pasakojimą, kad kartą vienas užpalėnas iš Krokulės šaltinio išgraibstęs tikinčiųjų sumestus pinigėlius ir už tai susilaukęs Dievo bausmės – buvo paralyžiuoti dešinės rankos pirštai…

Sovietmečiu išleistose informacinio pobūdžio knygelėse apie Utenos kraštą Krokulės šaltinis neminimas, nerasime tokio objekto ir „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“. Nors apie Krokulę tuomet buvo nutylima ir stengiamasi įvairiais būdais sutrukdyti žmonėms lankytis toje vietoje, tikintieji vis tiek čia plūdo.

Dabar Utenos turizmo informacijos centras netgi yra parengęs maršrutus pėsčiomis, dviračiais ar automobiliais, kuriuose siūloma aplankyti Užpalių kraštą ir neaplenkti Krokulės šaltinio.

Užpalių Švč. Trejybės parapijos klebono poeto kun. Edmundo Rinkevičiaus, seniūnijos darbuotojų rūpesčiu vieta prie Krokulės gražiai tvarkoma, rūpestingai prižiūrima. Gaila, kad šičia užklysta ir daug nevalyvų žmonių. Kai kas šalia stebuklingu vadinamo šaltinio girtauja, lėbauja, palieka šiukšlių krūvas, netgi atlieka … gamtinius reikalus. Netoliese esantis miškelis būtų jaukus ir gražus, tačiau tenai pripilta krūvos šiukšlių. Kai kada garbaus amžiaus žmonės, neįgalieji norėtų prie koplytėlės pasėdėti ant specialiai čia įrengtų suolų, pasimelsti, ramiai pailsėti, tačiau to padaryti negali. Mat suolai ir pievelė būna „okupuoti“ girtaujančių, nešvankybes pasakojančių, triukšmaujančių jaunuolių, kurie gamtos prieglobstyje prie Krokulės randa sau kitokią atgaivą.

Utenos rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija