Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Lyg meteoras sušvito ir nuskriejo toliau...

Kun. Tomas Kedušis
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Baisogala. Rugpjūčio 13 dieną parapijiečiai atsisveikino su į kitą parapiją paskirtu Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonu kun. Tomu Kedušiu. Ši parapija jaunajam klebonui buvo pirmoji. Tik atvykęs į Baisogalą, tuojau pasinėrė į didžiulius darbus. Parapijiečių džiaugsmui, bažnyčiai parūpino naują garso aparatūrą. Jo pastangų dėka suremontuoti (seniai remonto laukę) vargonai, sutvarkyti šviestuvai, nublizgintos žvakidės, nuolat buvo keičiamos gėlių kompozicijos. Visa tai suteikė bažnyčiai iškilmingumo ir jaukumo. Naujasis ganytojas naujoviškai pertvarkė ir Jėzaus prakartėlę, Jo kapą. Kalėdų bei Velykų dienomis minėtos kompozicijos suteikdavo šiems įvykiams tikrumo iliuziją. Nemažai atlikta smulkesnių darbelių. Kas vakarą šv. Mišių metu tikintieji gėrėdavosi vargonų muzika. Klebonas subūrė puikią bei draugišką bažnyčios patarnautojų grupę. Bažnyčios chorui vadovauja vargonininkas bei dainininkas Romualdas Juzukonis, zakristijonu dirba Petras Stulginskis. Jiems talkina padėjėjai.

Per trumpą laiką iš pagrindų suremontuota klebonija, sutvarkyta jos aplinka. Visi remonto darbai bažnyčioje ir klebonijoje atlikti parapijiečių ir įstaigų lėšomis. Klebonas kun. T.Kedušis, šalia pastoracinio darbo, neskaitant visų administracinių reikalų, savo laisvalaikį dar skyrė teologijos mokslo studijoms. Nesvetima jam buvo ir visuomeninė veikla. Nuoširdus, komunikabilus jaunas kunigas visada buvo kviečiamas dalyvauti ir mielai dalyvaudavo miestelio bendruomenės bei mokyklos renginiuose. Religinės muzikos koncertai vykdavo ir pačioje bažnyčioje. Kunigas Tomas per neilgą savo darbo Baisogaloje laikotarpį (nepilnus trejus metus) pelnė nuoširdžią daugumos parapijiečių pagarbą ir meilę. Atsisveikindami ir parapijiečiai, ir organizacijų bei įstaigų atstovai dėkojo kun. T.Kedušiui už jautrią širdį, nuoširdumą, nuveiktus didžiulius darbus, dovanojo gėlių.

Gerbiamas kunige Tomai! Mūsų padangėje meteoru sušvitęs, nuskriejote į Šeduvą. Būkite ir ten parapijos šviesuliu. Tepadeda Jums Viešpats sunkiame ir atsakingame sielovados darbe.

Elena Šveistienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija