Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prelatas Mykolas Krupavičius sugrįžo į Lietuvą

Lietuvos krikščionių demokratų vadovas, įžymus politikas, valstybininkas, Lietuvos Seimų (1920-1927) narys, žemės reformos Lietuvoje įkvėpėjas ir vykdytojas, iškilus dvasininkas, kalinys ir tremtinys, Pasaulio lietuvių bendruomenės organizatorius, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto užsienyje vadovas, 1970 metais mirė Čikagoje.


Brolį palaidojo gimtinėje

Rugpjūčio pradžioje Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia parapijiečius bei jų svečius sukvietė į garsiuosius Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, – Porciunkulės atlaidus. Tądien Troškūnų bažnyčioje vykusioms iškilmėms vadovavo kraštietis, buvęs ilgametis pasaulio išeivijos lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis, OFM, trumpam į gimtinę paviešėti atvykęs iš Niujorko (JAV). Garbaus amžiaus (82-uosius einantis) vyskupas P.A.Baltakis ta pačia proga suteikė ir Sutvirtinimo sakramentą 89 jaunuoliams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija