Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Somalyje nužudyta vienuolė

Sesuo Leonella Rosa Sgorbati

Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos vienuolė 66 metų sesuo Leonella buvo nužudyta per užpuolimą, surengtą Mogadiše praėjusį sekmadienį. Sesuo Leonella Rosa Sgorbati su savo asmens sargybiniu buvo beeinanti iš darbo vietos į namus pietauti, kai buvo užpulta. Pagal liudininkų parodymus, du vyrai pradėjo šaudyti į einančią per gatvę vienuolę ir į jos palydovą. Seserį Leonellą kliudė septynios kulkos. Žmonės, išgirdę šūvius ir pamatę, kas įvyko, tuoj pat nunešė seserį Leonellą į ligoninę, kurioje ji netrukus mirė. Paskutiniai jos žodžiai buvo „atleidžiu“, vienuolės pakartoti tris kartus.


Vengrų tauta pasijuto įžeista

Protestuotojai Budapešte padegė
valstybinės televizijos pastatą

Nors Vengrijoje jau kurį laiką vyko atskiri protesto mitingai prieš socialistų vyriausybės vykdomą politiką, apkarpant socialinėms reikmėms skirtas biudžeto lėšas, tačiau tokių masinių protesto akcijų Budapeštas seniai nebuvo regėjęs. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės gatves ir bandė šturmuoti parlamento rūmus. Juos gynė daugybė į Budapeštą suvežtų policininkų. Demonstrantai susirėmė su policijos pajėgomis, į tvarkos sergėtojus mėtydami butelius ir akmenis. Sužeista daugiau kaip 150 žmonių. Daugiausia policininkų. Protestus sukėlė viešumon iškilusi ministro pirmininko Ferenco Diurčiano kalba, kurią jis pasakė Socialistų partijos uždarame posėdyje.


Karinis perversmas Tailande

Bankoko gatvėse kriokia tankų
varikliai. Reuters nuotraukos

Tuo metu, kai Tailando premjeras išvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje, armijos generolai sukėlė maištą ir perėmė valdžią į savo rankas. Kariškiai užėmė svarbiausias valstybės įstaigas ir paskelbė, kad visa valdžia pereina į jų rankas. Visoje šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Kariuomenės ir policijos daliniai be jokio pasipriešinimo užėmė vyriausybės rūmus, televiziją, o į sostinės Bankoko gatves įvažiavo tankai ir šarvuočiai.


Pavojingi separatistų žaidimai

Nuo Gruzijos atplėštos Pietų Osetijos separatistinė valdžia ir jos prezidentas Eduardas Kokoity paskelbė, kad lapkričio 12 dieną įvyks referendumas. Jame gyventojai turės atsakyti į gana keistą klausimą: „Ar sutinkate, kad Pietų Osetijos respublika išlaikytų savo dabartinį nepriklausomos valstybės statusą ir ją pripažintų tarptautinė bendrija?“ Šiuo metu separatistai vietos gyventojams ėmė skubiai dalyti Pietų Osetijos piliečio pasus.


Jekaterina II vietoje Lenino

Kubanės sostine vadinamame Krasnodaro mieste vietos komunistai neteko žado, kai vieną rugpjūčio rytą jie centrinėje miesto aikštėje vietoje „pasaulio proletariato“ vado keturių metrų statulos išvydo tiktai pjedestalą. Lenino paminklas stovėjo šiame mieste daugiau kaip penkiasdešimt metų. Komunistų siaubui netrukus kitoje gatvės pusėje iškilo dar didesnis monumentas ir ne kokiam nors bolševikui, o imperatorienei Jekaterinai II. Lenino statula dingo naktį. Matyt, vietinė valdžia nenorėjo erzinti ne tiktai vietinių komunistų, bet ir miesto varguomenės, kuri nepaliauja dūsauti dėl žlugusio „išvystyto socializmo“ laikų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija