Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lenkijos vyskupai viešėjo Kauno arkivyskupijoje

Lietuvos ir Lenkijos vyskupai
aukoja šv. Mišias Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Rugsėjo 12–ąją į Kauno arkivyskupiją atvyko garbingų svečių iš Lenkijos – šios šalies vyskupų grupė kartu su juos lydinčiais kunigais. Ši viešnagė atspindi jau seniai užsimezgusį Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų bendradarbiavimą. Abiejų šalių Konferencijų tarybos tradiciškai renkasi du kartus per metus Lietuvoje ir Lenkijoje. Pirmą kartą bendradarbiavimo istorijoje toks susitikimas įvyko Kauno arkivyskupijoje. Svečių delegacijai vadovavo Lenkijos vyskupų konferencijos Tarpusavio bendradarbiavimo tarybos pirmininkas Elko vyskupas Jeržis Mazuras, tarp atvykusiųjų buvo Varmijos arkivyskupas Voicechas Ziemba, Drohičino vyskupas Antonis Pacifikas Didičius, OFM Cap., Varšuvos marijonų provincijolas kun. Pavelas Naumovičius, MIC. Svečius lydėjo LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir šios tarybos nariai – vyskupas Jonas Ivanauskas bei mons. Juozas Pečiukonis.


Gyvenimas ir mokslas su Aukščiausiojo palaima

Faustas MEIŽENIS

Kun. Darius Trijonis Ponzos saloje

Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija gali pasidžiaugti, kad tarp jos buvusių auklėtinių jau yra ir pirmasis mokslų daktaras. Tai kunigas Darius Trijonis, baigęs gimnaziją kartu su kitais pirmosios laidos abiturientais. Apie mokslus, dabarties ir būsimus darbus ir kalbėjomės su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytoju kun. dr. D.Trijoniu.


Šiluvoje baigėsi didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai

Rugsėjo 15-ąją, penktadienį, švenčiant Švč. M. Marijos Sopulingosios liturginę šventę, Šiluvoje baigėsi Šilinės atlaidų oktava. Aštuonias dienas Dievo Motinos gimtadienio švęsti rinkdavosi tūkstančiai piligrimų, kuriems buvo išdalyta per 35 tūkst. komunikantų. Manoma, kad apytiksliai Šiluvoje apsilankė daugiau nei 100 tūkst. maldininkų. LTV transliuotas sekmadienio pagrindines šv. Mišias ir Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo karūnavimą stebėjo apie 120 tūkst. Lietuvos gyventojų. Šiluvos atlaiduose kasdien turėjo galimybę dalyvauti ir kartu melstis „Marijos radijo“ klausytojai. Kiekviena atlaidų diena buvo skirta įvairioms visuomenės grupėms ir intencijoms. Supažindiname su praėjusios savaitės Šiluvos atlaidų kronika.


Savaitgalio piligrimystė – dvasingumo dovana

Inesė RATNIKAITĖ

Žygio Kryžių kalnas-Šiluva pradžia

Šį rugsėjį jau ketvirtą kartą piligrimai maldomis, giesmėmis, apmąstymais, bendromis ir asmeninėmis intencijomis sujungė Kryžių kalną su Šiluva. Šie kasmet organizuojami žygiai – tai ir popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Lietuvoje priminimas, ir Dievo Motinos Marijos gimtadienio pagerbimas. Kasmet šie žygiai darosi vis populiaresni. Šiemet, organizatorių teigimu, dalyvavo 902 piligrimai iš visos Lietuvos. Jau antri metai atvyksta moksleivių grupė iš Lenkijos – Punsko. Šiemet einančius piligrimus kalbino, filmavo žiniasklaidos atstovai iš Latvijos, teigdami, jog kitais metais žygyje būtinai dalyvaus ir latvių grupė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija