Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Vilkolakiai“ su antpečiais

Petras KATINAS

Taip rusų žurnalistai pavadino šiomis dienomis Maskvos kariniame teisme teistus aukštus Rusijos sostinės milicijos pareigūnus su pačiu Ypatingųjų situacijų ministerijos generolu Vladimiru Ganejevu priešakyje. Tai jis 1997 metais organizavo plėšikų ir reketininkų gaują iš aukštų Maskvos milicijos pareigūnų. Šios neįprastos bylos tyrimas tęsėsi ilgiau nei dvejus metus, ir daugelis nukentėjusiųjų nuo šių „vilkolakių“ jau nebesitikėjo sulaukti teismo, nes ne tik Maskvoje, bet ir visoje Rusijoje visų rangų milicijos pareigūnai, pradedant generolais ir pulkininkais, baigiant eiliniais, tiesiog atvirai reketuoja verslininkus, ypač smulkiuosius ir vidutiniuosius. Neatsisako apiplėšti ir stambių verslo atstovų. Šantažu ir kitomis aferomis priverčia juos sumokėti šimtatūkstantines duokles. Generolo V.Ganejevo gauja praktikavo ginklų ir narkotikų pakišą numatytiems apiplėšti asmenims. Išgaudavo iš jų prisipažinimus ir, grasindami didelėmis kalėjimo bausmėmis, kaltindami ginklų ir narkotikų prekyba, išsireikalaudavo didžiules pinigų sumas. V.Ganejevo gaujos pajamos siekė daugiau kaip pusę milijono dolerių per mėnesį.

Tuo metu, kai mašinų kortežas teisiamuosius vežė į teismo posėdį, kuriame turėjo būti paskelbtas nuosprendis, buvo net sustabdytas eismas Maskvos centre. Pirmąjį iš teisiamųjų į teismo posėdžių salę įvedė generolą V.Ganejevą. Matydamas didelį būrį žurnalistų generolas kažkodėl angliškais keiksmažodžiais kreipėsi į juos. Vėliau į grotuotą narvą, saugomą daugybės automatais ginkluotų kareivių, įvedė dar penkis generolo kolegas. O šeštąjį – pulkininką Aleksandrą Brešanovą – atvežė invalido vežimėlyje. Mat jis, likus mėnesiui iki arešto, susilaužė stuburą slidinėdamas Austrijos Alpėse. Visi teisiamieji teisme elgėsi labai agresyviai, grubiausiais keiksmažodžiais keikė teisėjus ir prokurorus, spjaudėsi ir visaip demonstravo nepagarbą teismui. Teismo nuosprendžiu generolas V.Ganejevas ir Maskvos kriminalinės milicijos aukštas pareigūnas Jurijus Samolkinas nuteisti po 20 metų kalėti, jų kolega Nikolajus Deminas – 18, kiti teisiamieji kalės po 16 metų griežtojo režimo lageryje. Iš visų atimti kariniai laipsniai ir valstybiniai apdovanojimai.

Tuoj po nuosprendžio paskelbimo nusikalstamos gaujos vadovas V.Ganejevas pareiškė, kad byla prieš gaują buvo užsakyta, o jo tikėjimas Rusijos teisėsauga ir teisėtvarka žlugo. Toliau eksgenerolo kalbą cituoti nepadoru, nes beveik visa ji buvo perpinta bjauriausiais keiksmažodžiais.

Aukštas Rusijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnas (prašęs neminėti jo pavardės), kuris tyrė Ganejevo gaujos bylą, pareiškė, kad nukirsta tik viena perdėm korumpuota milicijos hidros galva. Iš tiesų vienas šio teismo teisėjų pažymėjo, kad yra įrašas, slapta padarytas generolo Ganejevo kabinete. Tame įraše generolo parankinis Samolkinas, gąsdindamas auką, minėjo, kad jų gaujoje yra daugiau kaip 70 žmonių. Operatyviniais daviniais, su „juodaisiais pulkininkais“ iš Maskvos kriminalinės milicijos aktyviai bendradarbiavo ir daugelis įvairių Rusijos sostinės kriminalinės milicijos skyrių pareigūnų. „Mes įsitikinę, kad Maskvoje ir šiandien veikia mažiausiai dar trys panašios milicijos pareigūnų gaujos, dirbančios buvusio generolo Ganejevo metodais“, – žurnalistams sakė vienas šio teismo teisėjas. Teisėjas taip pat pažymėjo, kad šių gaujų nariai – daugiausia milicijos tardymų skyrių viršininkai – fabrikuoja įtarimus, pakiša ginklus ir narkotikus. Kartu giriasi savo nuopelnais neva kovojant su nelegalia ginklų prekyba ir sodina už grotų vargšus benamius ir elgetas. Tokių nelaimėlių, pasodintų už grotų neva už nelegalią ginklų ir šaudmenų prekyba, yra per 70 proc. „Iš kurgi tie vargšai benamiai ir bedarbiai gali nusipirkti brangių ginklų ir sprogmenų?“, – klausė teisėjas. O buvusių ir esamų milicijos tūzų atidaryti lošimo namai, restoranai ir kitos panašios įstaigos atneša didžiulius pelnus. Dargi pakliuvę už grotų milicijos karininkai sugebėjo perrašyti savo turtus draugų ir giminių vardu. Tačiau, anot minėto teisėjo, „vilkolakiai“ turi savo slaptąją kasą (obščioką), o tos kasos tvarkytojo, buvusio milicijos pulkininko Vladimiro Lysakovo nepavyksta sučiupti.

Tačiau, kaip rašo Rusijos laikraščiai, šis „amžiaus procesu“ pavadintas teismas gali būti paskutinis. Nes labai aukštas pareigas Rusijos vidaus reikalų ministerijoje užimantis Jurijus Draguncevas paskelbė ir plačiai išreklamavo naują vidaus reikalų organų darbo koncepciją, kurioje ypač akcentuojama, jog pagrindinis ministerijos uždavinys – ne bausti nuklydusius iš tiesaus kelio pareigūnus, o vykdyti profilaktinį darbą tarp jų... Tai yra per pokalbius ir seminarus įteigti milicininkams, kad imti kyšius ir užsiimti reketu yra negražu. Taigi nauji „vilkolakiai“ su antpečiais lengviau atsiduso. Nuo šiol jų niekas neareštuos ir neteis. Tuo tarpu aukšti milicijos generolai piktinosi žurnalistais, kad tie pernelyg daug rašė apie bandito generolo Ganejevo ir jo sėbrų bylą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija