Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Memorialinė lenta prelatui

Kazimieras Dobkevičius

Kauno vicemeras Kazimieras
Kuzminskas, Veiverių klebonas
kun. Kazimieras Skučas (viduryje)
ir prel. M.Krupavičiaus seserėčia
Genovaitė Jarumbavičiūtė bei kiti
prie memorialinės lentos

Spalio 2 dieną Kaune, K.Donelaičio ir A.Mickevičiaus gatvių sankryžoje, prie namo, kurio antrajame aukšte gyveno prel. M.Krupavičius, susirinko gausus miesto visuomenės būrys, prelato giminaičiai, miesto valdžios atstovai.

Iškilmingą atminimo lentos atidengimo ceremonialą pradėjo Kauno miesto savivaldybės vicemeras Kazimieras Kuzminskas. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, tarė: „Atėjome pagerbti kunigą, didį patriotą, žemės reformos vykdytoją, Lietuvos krikščionių demokratų partijos įkūrėją, talentingą politiką, išeivijos politinį ir moralinį autoritetą, ilgametį VLIK’o pirmininką. Čia, šiame name, jis gyveno. Prelato atminimui įamžinti skulptorius Juozas Šlivinskas sukūrė kuklų, įtaigų M.Krupavičiaus bareljefą, gražiai derantį prie pastato. Tikėkimės, kad prelato nuopelnai Lietuvai ras atgarsį ir tarp jaunimo“.


Tytuvėnų Dievo Motinos paveikslas grįžo į bažnyčią

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Paveikslas „Švč. Mergelė Marija
su Kūdikiu“ Tytuvėnų bažnyčioje

Spalio 1-ąją ilgai minės Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios lankytojai. Tą dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino po restauracijos į bažnyčios didįjį altorių grąžintą paveikslą „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“, kurio žmonės nematė daugiau nei trejus metus.

2003 metais grupė Lietuvos dailės muziejaus specialistų į Šiluvos Bazilikos altorių grąžino restauruotą garsųjį Madonos paveikslą. Grįždami į Vilnių, jie užsuko į Tytuvėnus, apsilankė Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje, atkreipė dėmesį į didžiojo altoriaus paveikslą „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“. Jiems atrodė, jog atėjęs metas šį paveikslą irgi restauruoti, o pati restauracija užtruktų vienerius metus. Taip paveikslas atsidūrė Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre. Beje, šio centro specialistais buvo galima pasitikėti. Šis paveikslas – ne pirmasis meno kūrinys, patekęs į jų rankas iš šios bažnyčios. Centras naujam gyvenimui prikėlė dešimt Tytuvėnų bažnyčios paveikslų, 1609 metais datuotą kryželį, trijų šimtų metų senumo medinę skulptūrą „Štai žmogus“, kurią jau buvo beveik sugraužusios kirvarpos. Tačiau grįžkime prie Dievo Motinos paveikslo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija