Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kalėdų džiaugsmas ir šešėliai

Piktadariai išspyrė Švč.M.Marijos
koplytėlės stiklą ir apdaužė skulptūrą

Praėjo džiaugsmingos šv. Kalėdų šventės. Jas pasitinkant į Jonavą atkeliavo Betliejaus taikos ugnis, kurią gruodžio 20 dieną į vakarines šv. Mišias Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje su specialiu žibintu atnešė R.Samulevičiaus pagrindinės mokyklos skautai. Ši ugnis pradėta dalyti 1986 metais Austrijoje. Kasmet geriausias Austrijos vaikas vyksta į Betliejų ir Kristaus gimimo grotoje uždega žvakę. Ji specialioje kapsulėje pargabenama į sostinę Vieną. Iš Vienos įvairiausiais būdais ugnis perduodama į kitas Europos šalis. Gruodžio 19 dieną ugnis atvežta į Lietuvą, o gruodžio 20-ąją ir Jonavoje ji apkeliavo kelias mokyklas, darželius, vaikų globos namus, senelių pensionatą, „Bitutės” vaikų reabilitacijos centrą ir kt. Ši taikos ugnis nėra magiškas ženklas. Tai – simbolis, primenantis visų pareigą saugoti taiką, ir vilties ženklas, skelbiantis Gerąją Naujieną milijonams žmonių.

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Betliejaus ugnis degė ir Kūčių vakaro šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos 18 val., kad tikintieji, užsidegę žvakelę nuo Betliejaus taikos ugnies, parsineštų į namus, perduotų kaimynams. Jos šviesoje valgytų šventą vakarienę. Buvo galima pasiimti lapelių su ugnies istorija ir maldomis. Kelis šimtus lapelių žmonės kaipmat išsidalijo. Miela buvo žiūrėti į tikinčiųjų eilutę prie Betliejaus ugnies, jų didelį norą parsinešti žvakelę namo.

O prieš šv. Kalėdas Jonavoje įvyko keletas nemalonių dalykų. Iš gruodžio 17-osios į 18-osios naktį vandalai siautėjo bažnyčios šventoriuje. Sudaužė ir sulaužė skelbimų lentą. Baisiausia, kad tie niekdariai išspyrė Švč. Mergelės Marijos koplytėlės plastikinį stiklą ir, nepajėgę išlaužti grotų, Marijos statulą nuvertė, stipriai apdaužė, numušė du vienos rankos pirštus. Taip pat netoli Jonavos, Šafarkos kaime, prieš pat šv. Kalėdas buvo žvėriškai nužudyti du sutuoktiniai pensininkai. Neretai žmonės apiplėšiami gatvėse. Atsižvelgiant į tokią kriminogeninę situaciją, žmonių baimę vaikščioti naktį, kai nevažinėja jokie autobusai, daugelio tikinčiųjų ir pastoracinės tarybos narių pageidavimą, gruodžio 24 dieną 22 val. Jonavos bažnyčioje šv. Mišios nebuvo aukojamos. Tikintieji jas, aukojamas kardinolo Juozo Audriaus Bačkio Vilniaus Arkikatedroje, galėjo stebėti per televiziją.

Bernelių šv. Mišias Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje dekanas klebonas aukojo gruodžio 25 dieną 8 val., kad žmonės be baimės galėtų ateiti. Buvo pašventinta prakartėlė. Labai gausiai susirinkusiems tikintiesiems perskaitytas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus laiškas. Giedojo Sumos suaugusiųjų ir jaunimo chorai. Dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas visus nuoširdžiai pasveikino šios gražios Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės proga. Deja, nors plikas liksi, visiems neįtiksi. Kažkoks J.P., gal dar keli jo bendraminčiai, „labai norėjo” šv. Mišių dar ir 22 val. Tik tai grupelei ir ypač J.P. kas daroma bažnyčioje beveik visada neįtinka: tai prakartėlė ne jo skonio, tai kunigais nepatenkintas, tai ne tas vyskupas vizituoja parapiją. Jis nori, kad jo keisti norai būtų vykdomi, nori diktuoti savo valią bendruomenei. Pats šv. Mišių metu vaikščioja po bažnyčią, lankstosi, trukdydamas kitiems susikaupti, melstis. Be niekieno leidimo platina įvairiausius lapelius su daugybe rašybos klaidų: tai apie Medžiugorję, tai šiaip kokias sektantiškas mintis iš interneto. Daug kas tuos jo įbruktus lapelius numeta, o valančiajam bažnyčią nusibosta rankioti. J.P. nori vadovauti klebonui, kunigams, net arkivyskupui nesivaržo parašyti. Parapijiečiai jo elgesiu piktinasi, kreipiasi į kleboną, bet jis ir jo pastabų neklauso. Tik kantrybė turi ribas, nes kartais, kas J.P. nepažįsta, nori juo patikėti.

Tikėkimės ramių, dvasingų, gausiai Dievo laiminamų prasidėjusių metų.

Stepas MAČYS

Jonava

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija