Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Garbės giesmės šventam Dievo Kūdikiui

Meilės ir ramybės šventės
sumanytojai ir dalyviai, savo
talentais ir gebėjimais pradžiuginę
Šv. Angelų Sargų bažnyčios
religinę bendruomenę

Antrąją Kalėdų dieną Viešoji įstaiga „Dienos namai“ ir Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtiniai Šv. Angelų Sargų religinei bendruomenei padovanojo meilės ir ramybės šventę.

Sulaukta Globos namų vadovų pritarimo

„Dienos namuose“ veikianti „Dorybių mokyklėlė“ vykdo neformaliojo švietimo projektą, kurio tikslas – skatinti vaikų religinę, kultūrinę veiklą, ugdyti moksleivių pagarbą krikščioniškajai tradicijai, pilietiškumą, tautiškumą, saviraišką. Pasak „Dienos namų“ direktorės Kristinos Bondarevos, projekto veikla reikšminga visiems 7-15 metų moksleiviams, ypač aktuali vaikams iš nepilnų šeimų, mokiniams, kurių tėvai išvykę dirbti į užsienį, Globos namų ugdytiniams.

„Šiemet į projekto veiklą pakvietėme Vaikų globos namus. Šios įstaigos direktorius Romutis Žebuolis geranoriškai pritarė mūsų sumanymui, „Dorybių mokyklėlę“ pradėjo lankyti 33 moksleiviai“, – pasakojo K.Bondareva.

Globos namų ugdytiniai kiekvieną savaitę praplečia savo krikščioniškųjų vertybių supratimą, dalyvauja ekskursijose, lanko Alytaus rajono kultūros paveldo objektus, vėliau mokosi pasakyti savo nuomonę, pagarbiai dalyvauti diskusijose ir meno saviveikloje.

Puiki vaikų vaidyba

Po Kristaus gimimo iškilmių antrosios dienos šv. Mišių bažnyčioje pasilikusius religinės bendruomenės narius su „Dorybių mokyklėlės“ veikla plačiau supažindino tikybos mokytoja Marija Krajauskienė. „Ką išauginsime, tą ir turėsime. Vaikas – molis, iš kurio lipdoma asmenybė“, – kviesdama įsitraukti į šios mokyklėlės darbą kalbėjo ji.

„Dorybių mokyklėlę“ lankantys Alytaus vaikų globos namų ugdytiniai parodė meninę programą. Sakralinį spektakliuką padėjo parengti muzikos vadovė Irina Levandauskienė ir įstaigos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Žvaliauskienė. Jaunųjų artistų giedamos giesmės, drabužiai, įsijautimas į Kalėdų stebuklą ne vieną klausytoją privertė ašarą nubraukti. Pagyrų negailėjo ir dekanas kun. Arūnas Užupis.

Dievo Kūdikio šventei skirtą popietę vainikavo Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebono kun. Antano Matusevičiaus mintys ir prisipažinimai.

Meilės ir ramybės šventė baigėsi diskusijomis prie arbatos ir „Dienos namų“ bendruomenės paruošto vaišių stalo.

„Neformaliojo ugdymo projektą remia Šventų Angelų Sargų parapijos religinė bendruomenė ir klebonas kun. A.Užupis, kelios verslo įmonės. Tikimės, kad 2007-aisiais šiam projektui pritars, jį parems ir miesto savivaldybė“, – vilties nepraranda K.Bondareva.

Aldona Kudzienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija