Atnaujintas 2007 sausio 10 d.
Nr.3
(1500)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Patriotų nedarbas

Informacija,
klaidinanti
visuomenę

„Kandžių“
pagailėjimas
ir nepagydoma
gobšligė
(Pritariant tautos
klasikui Maironiui)

Vaclovas Voveris-
Žaibas amžininkų
atsiminimuose

Prezidentas –
Metų žmogus.
Pagerbimas
ar išjuokimas
ir panieka?

Ar visada mūsų
istorikai teisūs?

Tarpušvenčio
ironijos

Kas yra mūsų
priešai?

Dienos su šventais
paveikslais

Tūkstančiai tiesos žingsnių

Kurį laiką ramiai žvelgiu į „XXI amžiaus“ pirmojo puslapio viršutinį kamputį dešinėje, kol staiga nusmelkia nuostaba ir džiaugsmas – krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI amžius“, leidžiamas nuo 1990 metų, padovanojo mums didžiulį giedrios dvasios, sąžiningumo ir tiesos pasaulį – pusantro tūkstančio numerių!

Nesu kalbėjęs su vyriausiuoju redaktoriumi Edvardu Šiugžda, su redakcijos darbuotojais, prisiglaudusiais Kauno senamiesčio Papilio gatvės ankštumoje, ar per tuos jų gyvenimo ir kruopštaus darbo metus į redakciją praktikuotis buvo atsiųsti iš žurnalistikos centrų bent du trys būsimieji žurnalistai – ne tiek padirbėti, kiek suvokti, kas vyksta realiame gyvenime, šmėkščiojant šiandieninės žurnalistikos teorijoms.

Sakysime: žurnalistikos teorijoms teigiant, kad kiekvienas turi savo tiesą, todėl nuomonių pliuralizmas išryškina tiesų pliuralizmą. Tokia daugiagalvė tiesa vis dėlto užaugina vieną didesnę galvą ir kiekvienu konkrečiu momentu auditorijos sąmonę pirmiausia pasiekia vis dėlto didesnės (ir agresyvesnės) galvos tiesa.

Be to, toms teorijoms sureikšminant fakto tiesą, žurnalistas turi atlikti roboto funkciją – konstatuoti faktą, gink Dieve, nieko asmeniška nepridedant, nekomentuojant, nevertinant. Beje, komentuoti galima, juolab kad virš visko švyti aksioma: faktai vertingi, komentavimai laisvi. Ir čia pat: visi faktai verti dėmesio.

 


Bažnyčios ekspertai vertina nusikaltusio diktatoriaus egzekuciją

Mindaugas BUIKA

Basros mieste demonstrantai
šalia Irako šiitų dvasinio vadovo
ajatolos Ali Al Sistanio portreto
iškėlė pakarto diktatoriaus
Sadamo Huseino iškamšą
Afp nuotrauka

Popiežius nesikreipė dėl pasigailėjimo

Mirties bausmės pakariant įvykdymas buvusiam Irako diktatoriui, kuris buvo nuteistas už nusikaltimus žmonijai, buvo plačiai komentuojamas tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje, kartu prisimenant sudėtingą situaciją toje Artimųjų Rytų regiono šalyje bei Bažnyčios mokymą, kad sunkaus nusikaltėlio egzekucija yra nepateisinamas pagrindas teisingumui atstatyti, visuomenei apsaugoti bei sutaikyti. Bažnyčia visiškai neatmeta mirties bausmės, tačiau laikosi nuostatos, jog tokio reikalingumo atvejai beveik neegzistuoja, ypač žinant, jog gyvybė yra Dievo dovana, kurią privalu saugoti ir ginti iki natūralios mirties.


Naujasis Varšuvos arkivyskupas atsistatydino iš kanoninės tarnystės

Varšuvos arkivyskupas
Stanislavas Vielgusas atsistatydino
iš kanoninės tarnystės

Popiežius Benediktas XVI sausio 7 dieną priėmė neseniai paskirto 67 metų Varšuvos arkivyskupo Stanislavo Vielguso atsistatydinimą, kuris prisipažino bendradarbiavęs su Lenkijos komunistinėmis saugumo struktūromis.

Tą pačią dieną paskelbtoje Šventojo Sosto notoje nurodoma, jog apaštalinė nunciatūra Lenkijoje pranešė, kad Varšuvos arkivyskupas pateikė Popiežiui pareiškimą dėl atsistatydinimo iš kanoninės tarnystės. Savo ganytojišką veiklą arkivyskupas S.Vielgusas turėjo pradėti po praėjusį sekmadienį numatytų jo ingreso iškilmių Varšuvos katedroje.


Tarp sergstinčiųjų knygose – Širdį ir Lietuvą

Lietuvių literatūros mokslininkei, profesorei Elenai Nijolei Bukelienei atminti

Lietuvių literatūros mokslininkė,
profesorė Elena Nijolė Bukelienė
(1934 08 14-2006 12 25)

Keistokai besniegės ir velykiškai švelnios praėjusios šv. Kalėdos paliko mums ne tik Džiugiąją Naujieną apie Išganytojo – Viešpaties Sūnaus, taip pat pirmosios, vėl saulę ir pavasarišką gynybą parsivedančios sekundės (minutės, valandos…) gimimą, bet ir netikėtą žinią, jog „gruodžio 25-ąją sunki liga palaužė 73-iuosius ėjusią lietuvių literatūros tyrinėtoją ir kritikę profesorę Eleną Nijolę Bukelienę. Talentingą dėstytoją ir kolegę daugybė žmonių mena kaip vieną šviesiausių asmenybių…“

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija