Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Juozas Jankauskas –
sovietų kariuomenės karys

(Tęsinys. Pradžia
Nr.1, 3, 5, 7)

Marija Jankauskienė tęsia: „Dažnai mūsų namuose lankydavosi Žvirgždėnų partizanai Jonas Mikailionis-Putinas, Jonas ir Gabrielius Turskai, Jonas Dulius. Mėgo iš širdies pasikalbėti, tikėjo, kad Lietuva bus laisva Alfonsas Krisius iš Vieciūnų kaimo. Visų jų likimas vienodas, tik ne visų žūties aplinkybes žinau. Galiu šiandien tik tiek pasakyti: jie kovojo, gynėsi ir gynė kaimus nuo enkavėdistų plėšikavimo. Gynė, kol buvo gyvi. Atkaklūs, bebaimiai, stiprūs ir gražūs – tokius juos pažinau...“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija