Atnaujintas 2007 kovo 7 d.
Nr.18
(1515)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ištroškus „atsigeriame tavęs“

Marija MACIJAUSKIENĖ

Kalba Kazio Bradūno duktė Elena
Aglinskienė jos tėvo 90-mečio
minėjime Maironio lietuvių
literatūros muziejuje
Ričardo ŠAKNIO
fotokopijos ir nuotrauka

Pokary, kada studijavau Vilniaus universitete (kur ir Kazys Bradūnas, Vytautas Mačernis…), aš nebuvau gretose tų, kuriems buvo leista gauti mūsų išeivijos rašytojų knygų. Net ir ne karo metais pasitraukusių, o XX amžiaus pradžioje išvykusiųjų siųstoji knyga manęs nepasiekė, nors tai lietė man rūpimą temą ir žmogų – M.J.Slančiauską. Todėl dar ilgai nepažinojau nei K.Bradūno, nei jo kūrybos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija