Atnaujintas 2007 kovo 14 d.
Nr.20
(1517)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Susirūpinimas padėtimi Viešpaties Žemėje

Mindaugas BUIKA

Jeruzalė – didžiųjų
pasaulio religijų centras

Rinkliava Palestinos krikščionims paremti

Prasidėjus Gavėniai pasaulio krikščionių žvilgsniai tradiciškai krypsta į Šventąją Žemę, į vietas, menančias Kristaus ir Jo pirmųjų mokinių žodžius ir darbus. Kartu prisimenama nelengva dabartinė tenykščių tikėjimo brolių ir sesių padėtis smurtinio konflikto sąlygomis. Todėl nuo senųjų laikų kaip tik šiuo Gavėnios laiku Šventasis Sostas taip pat primena visoms katalikų bendruomenėms pareigą pagelbėti Visuotinės Bažnyčios motinai Jeruzalės Bažnyčiai ne tik nuoširdžiomis maldomis, bet ir konkrečia materialine parama. Kaip tik šiuo tikslu kasmet per Gavėnią daugumoje pasaulio vyskupijų skelbiamos specialios rinkliavos, – jos vyksta ypač Didįjį penktadienį, – skirtos Šventosios Žemės krikščionių reikalams.


Jėzus ir Magdalietė viename kape?

Ne archeologija, o tik nepagrįsta sensacija

Kęstutis A. TRIMAKAS

Vėl bandoma spekuliuoti
dėl Evangelijos tikrumo

Kai neva mokslinė išvada pirma paleidžiama ne mokslo konferencijoje, o paskleidžiama žiniasklaidoje, pagrįstai kyla įtarimas: juk vengiama mokslininkų patikrinimo.

Amerikiečių Discovery Communications žiniasklaidos kompanija šių metų kovo mėnesį pradėjo rodyti televizijos programą „Pražuvęs Jėzaus kapas“ (The Lost Tomb of Jesus). Programa tariamai dokumentuotai įrodo, jog atrastas kapas, kuriame užtikti Jėzaus, Marijos Magdalietės ir jų vaiko palaikai. 1980 metais, kasant žemę naujam pastatui Jeruzalės priemiesčio Talpioto priemiestyje, buvo rastas akmeninis kapas, o jame buvo kelios kalkakmenio kaulų dėžės su įrėžtais Jėzaus, Marijos Magdalietės, Jėzaus sūnaus Judo ir kitais palaidotųjų vardais. Čia nesustota. Jau kuriamas filmas, kurio gamybai vadovauja Simša Jakobovičius ir pagarsėjęs, už filmą „Titanikas“ Oskaro žymenį gavęs Džeimsas Kameronas. Jie kuria filmą nepaisydami, kad mokslininkai atmeta jų išvadas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija