Atnaujintas 2007 kovo 14 d.
Nr.20
(1517)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kaip kareivis teisybę surado

Trakuose gyvenantis Sąjūdžio aktyvistas ir kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę Romualdas Lankas gimė 1940 metais, augo vaikų namuose, iš kurių buvo „atiduotas“ Klaipėdos amatų mokyklai. 1961 m. lapkričio 19 d. ne savo noru pradėjo tarnybą sovietinėje armijoje. Iš tarnybos buvo paleistas 1963 m. birželio 10-ąją. Šį laikotarpį R.Lankas įvertina kaip priverčiamąjį darbą okupuotoje Lietuvos valstybėje, todėl niekada neabejojo, kad tie sovietinėje armijoje praleisti metai turėtų būti įskaitomi į darbo stažą.


Monumentas tautos švietėjams

Tikėjimas – tai paukštis,

Kuris jaučia šviesą dar neišaušus

                                Rabindranatas Tagorė

Kuo tamsesnė naktis, tuo ryškesnės žvaigždės. Po nakties visada išaušta rytas. Ryto Aušros laukė visa tauta. Laukė ilgai. Apie tai kalba lietuvių tautos istorija, prisimena gyvi dramatiškų įvykių dalyviai, liudija gausybė leidinių, pagrįstų dokumentika, išgyvenimais.


Vicemeras rašo knygas…

Visai neseniai pasirodė leidyklos „Lututė“ išleista Anykščių rajono vicemero Sigučio Obelevičiaus knyga „Sodelį sodinau“. Šią knygą pedagogas ir vicemeras parašė neatsitiktinai – norėjo skaitytojams pateikti daug paprastų „gyvenimiškų patarimų“ apie sodus, vaismedžius, vaiskrūmius, įvairius augalus (kai kuriuos dar mažai žinomus, retai auginamus, nedaug kur sutinkamus). Juk bibliotekose ta tematika galima rasti daug visokių žinynų, mokslinės literatūros, tačiau populiarių, visiems suprantamai parašytų, lengvai skaitomų leidinių apie augmeniją, mus supantį gyvąjį pasaulį dar labai trūksta.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija