Atnaujintas 2007 kovo 14 d.
Nr.20
(1517)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kovo 16-oji – Knygnešio diena Alė Rūta ieškojo deimančiukų...

Reda Kiselytė

Rokiškio ,,Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja

Alė Rūta su dukra Vijole
Livijos ŠIDLAUSKAITĖS nuotrauka

Knygos – minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą.

F.Bekonas

Pavasarėja... Minėsime ir knygnešio dieną. Beprotiškai įdomu klajoti po knygų pasaulį. Tačiau šį kartą ne apie knygnešių ir daraktorių įmintas pėdas, bet prisiminsime žmones, kurie tausoja, brangina knygas, lietuvišką žodį, kurie galvoja apie knygų tikrąjį gyvenimą, jų vertę, ilgaamžiškumą... Alė Rūta (Elena Nakaitė–Arbačiauskienė) – prozininkė, poetė, kuri Rokiškio ,,Romuvos“ gimnazijos bibliotekai jau trečią kartą dovanoja autografuotų jai skirtų leidinių su įrašais kolekciją. Paskutinėje siuntoje – apie 150 leidinių. Knygnešio dienos proga paanalizuosiu autentiškus įrašus.


Lietuvos rašytojai

Viktoras Alekna

Pirmieji rašytojai Lietuvoje gimė net penkioliktajame šimtmetyje, bet jie rašė lotynų kalba, todėl pirmasis lietuvių kalba rašęs rašytojas yra laikomas Stanislovas Rapalionis, gimęs XVI amžiaus pradžioje. Jis išvertė iš lotynų kalbos į lietuvių keletą giesmių, kurių viena buvo išspausdinta Martyno Mažvydo „Katekizmo prasti žadei“ knygoje 1547 metais. Mažvydo katekizmas „Broliai, seserys...“ taip pat originalus eiliuotas kūrinys.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija