Atnaujintas 2007 kovo 14 d.
Nr.20
(1517)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Išsikovokime nepriklausomą visuomenę

Vytautas Landsbergis

Kovo 11-oji yra atgimusios Lietuvos šventė, jos garbės ir orumo atkūrimo diena.

Būtent todėl, kad tėvynės garbė ir orumas dabartinėje Lietuvoje nėra aukščiausiai vertinami dalykai, jau nekalbant apie neginamą asmenų, net žuvusio aukšto pareigūno garbę, prisipažinsiu, kad pirmąsyk abejojau, ar verta man šiandien čia kalbėti.


Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Alfonsas Lukšys su sūnumi
Rimvydu ir marčia
Viktoro KAMINSKO nuotrauka

(Tęsinys.
Pradžia Nr.1, 3, 5, 7,
10
, 12, 14, 16, 18)

Alfonsas Lukšys toliau pasakojo:

– Su pirmaisiais saulės spinduliais vėl patraukėme tolyn. Pavažiavę prie Verknės, sustojome pagirdyti arklį, visi užvalgė. Po pietų jau buvome Alytuje, prie Juozapavičiaus tilto. Ir tada pakliuvome į tikrą pragarą. Vienas kitą lenkdami lėkė vokiečių sunkvežimiai, būriais veržėsi per tiltą bėgliai. Teko stabtelėti...


Tegul šviesėja mūsų dienos

Zigmas TAMAKAUSKAS

Iki 1990-ųjų pavasario buvo likę dar keleri metai. Tada dirbau vienoje Kauno įmonėje darbo užmokesčio skyriaus viršininku. Ekonomikos klausimais su vyriausiosios buhalterės pavaduotoja J.P. teko lankytis pas Kauno miesto tuometinio Lenino rajono partijos komiteto antrąjį sekretorių. Man prakalbus lietuviškai, sekretorius, nutaisęs didžiulio nepasitenkinimo miną, paprašė, kad kalbėčiau „po čelovečeskomu“ (rus. kaip visi žmonės), tai yra rusiškai, o mano kolegę barė už tai, kad ant kaklo nešiojanti grandinėlę su kryželiu. Ir dar su tokiu papuošalu drįso ateiti į partokratinę buveinę. Apie tą kryželį ir mano nenorą kalbėti rusiškai jau kitos dienos rytmetį buvo painformuotas darbovietės direktorius...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija