Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sąžinės parama teisei į gyvybę garantuoti

Mindaugas BUIKA

Popiežiškosios gyvybės akademija ir jos surengtas kongresas

Labai svarbioje programinėje kalboje Popiežiškosios gyvybės akademijos surengto kongreso dalyviams popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad krikščionys ir visi geros valios žmonės turi susitelkti teisei į gyvybę užtikrinti pasaulyje, kuriame jai iškilę nauji pavojai. Jis pastebėjo, kad teisę į gyvybę privalo remti kiekvienas, nes tai yra pagrindas kitoms žmogaus teisėms. Šventasis Tėvas paminėjo savo pirmtako Jono Pauliaus II encikliką „Evangelium vitae“, kurioje patvirtinama, kad visi žmonės „savo proto šviesa (...) gali kartu pripažinti širdyje prigimtinės teisės įrašytą nuostatą dėl žmogiškosios gyvybės šventos vertės nuo pačio prasidėjimo iki pabaigos“. Šios teisės pripažinimu faktiškai grindžiama kiekvienos žmonių bendruomenės, tarp jų jos politinio darinio – valstybės, egzistencija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija