Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mūsų pašaukimas – gyventi tikėjimu

Šio sekmadienio Evangelijoje minimas sūnaus palaidūno sugrįžimas namo (plg. Lk 15) parodo be galo plačią Dievo Tėvo Širdį, kurios durų negali užverti nė didžiausi piktadarių paklydimai. Juk kaip anuomet tas jaunesnysis tėvo sūnus, savanoriškai atsiskyręs nuo savojo tėvo, palikęs jo ir savo dvasinius bei medžiaginius turtus, tapo savo lobio dalies eikvotoju, taip panašiai ir mūsų laikų nemaža dalis visuomenės narių tebesimurkdo apgaulingų geismų pelkėje (plg. Ef 4, 22).


„Visi tėvynei siekime laimės“

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Prieš didžiąsias valstybines šventes patriotiškai nusiteikusios organizacijos sveikina visuomenę, kviečia į renginius. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis (VMVBS) kovo 7-ąją vilniečius pakvietė į Šnipiškių seniūnijoje surengtos parodos atidarymą, kurią pristatė VMVBS valdybos narys, „Giedros“ ansamblio įkūrėjas ir parodos sumanytojas Petras Labanauskas. Tai pati didžiausia paroda per visą organizacijos veiklos laikotarpį.


Vasario 16-oji Briuselyje

Lietuviai susitinka
su ES Parlamento prezidentu
Hansu Gertu Pioteringu (viduryje)

Rugsėjo mėnesį Kupiškio rajono Subačiaus vidurinėje mokykloje lankėsi Mari Esperans Giuji iš Belgijos. Ji yra katalikė, nebijanti liudyti savo tikėjimo ir meilės Kristui. Kartu su viešnia atvyko Naujamiesčio klebonas poliglotas kun. Algirdas Dauknys. Jis pristatė viešnią ir vertėjavo. Per susitikimą tikybos mokytojos vadovaujamas mergaičių vokalinis būrelis giedojo ir dainavo dainas. Labai nustebau, kai viešnia pagyrė mergaites ir pažadėjo pakviesti į Belgiją. Šį pažadą pamiršome. Ir štai M.E.Giuji iš savo santaupų atsiuntė 800 eurų ir pakvietė mergaites su mokytoja į Belgiją dalyvauti Vasario 16-osios garbei skirtame renginyje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija