Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atlaidų proga – kelionė į Šiluvą

Vadžgirio parapija turi garbingą šv. Juozapo vardą. Šiemet titulinius parapijos atlaidus parapiją aptarnaujantis klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas pasiūlė paįvairinti išvyka į Šiluvą. Iš anksto pradėta ruoštis. Mokytoja karitietė Lina Trumpaitytė sudarė išvykti ketinančių 55 žmonių sąrašą.

Tuoj po šv. Mišių Vadžgirio bažnyčioje visi norintieji sugarmėjo į autobusą, kuris jau laukė keleivių. Oras tą kovo 18 dieną, sekmadienį, pasitaikė lietingas, tačiau visų keleivių nuotaika buvo gera. Artinantis prie Šiluvos, klebonas pastebėjo, jog šį kraštą iš visų pusių supa šilai ir todėl jis Šiluva vadinamas. Tuoj Vadžgirio bažnytinio choro giesmininkai užtraukė giesmę apie Šiluvą.

Čia atvykę pirmiausia apžiūrėjome Jono Pauliaus II namus. Šiame puikiame pastate, trečiame aukšte esančioje gražioje koplyčioje, pasimeldėme, klebonas išsamiai papasakojo apie čia kabantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą, kurį nutapė dailininkas J.Rutkovskis iš Čenstakavos. Seniau jis buvo naudojamas didžiajame Šiluvos Bazilikos altoriuje esančiam stebuklingam Švč. Mergelės Marijos paveikslui ne atlaidų metu pridengti.

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje taip pat pasimeldėme ir išgirdome pasakojimą apie Šiluvos praeitį, skrynios su stebuklinguoju paveikslu atradimą. Sužinojome apie visus koplyčioje esančius paveikslus. Aplankėme Šiluvoje dirbusių ir jau mirusių kunigų kapus, už juos pasimeldėme. Įdomią istoriją išgirdome apie ilgametį Šiluvos kleboną mons. Vaclovą Grauslį, jo nuveiktus darbus.

Vėliau nuėjome į Baziliką. Čia pasimeldėme prie stebuklingo Motinos Marijos paveikslo. Sužinojome ir šio paveikslo istoriją. Paskui apžiūrėjome kiekvieną puošnų altorių. Žavėjomės skulptūrų autoriaus Tomo Podgaiskio talentu ir darbštumu, kuris beveik 24 metus puošė šią šventovę. Įdomiai pastebėta, kad ne tik Šiluvos bažnyčios puošnią sakyklą, bet ir Vadžgirio bei Eržvilko bažnyčių sakyklas puošia evangelistų paveikslai ir statulėlės.

Važiuojant namo, mūsų balsingieji giesmininkai, kiek pailsėję ir užkandę, vėl giedojo gražias giesmes. Mūsų parapijos žmonėms ši diena ilgai išliks atmintyje. Dėkojame parapijos „Caritas“ skyriui ir bendruomenei už maldas ir aukas. Kelionė buvo skirta jubiliejiniams Šiluvos metams pasirengti.

Kviečiame aplankyti mūsų svetainę: http://www.vadzgirys.lt.

Vadžgirio parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija