Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kaip dirbti, kad patrauktum kitus į Viešpaties vynuogyną

Arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas

Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus

Yra akimirkų, kurios neišblėsta. Yra žodžių, kurie, jungdami praeitį su dabartimi, nušvinta ateities vizija. Žodžiai, kylantys iš dieviškos išminties gelmių, savaime jau yra nepakartojami ir turi gilesnę prasmę. Žodžiai, kurie nurodo programą, jie privalo būti dažnai skaitomi ir nešiojami širdyje. Kad nenutiltų amžinasis žodis ir visada degtų aukuro ugnis, Popiežiaus atstovas, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, lankydamasis Panevėžyje, pateikė kunigams programą apie kunigystės pašaukimų ugdymą. Žmogus, atradęs savo tikrąjį pašaukimą, yra laimingas, o tada ir kitus gali apdovanoti krikščioniškąja laime. Kaip mes turime gyventi ir dirbti, kad patrauktume kitus į Viešpaties vynuogyną? Siūlome apaštalinio nuncijaus arkivyskupo P.S.Zurbriggeno mintis apie atsakomybę ugdant kunigystės pašaukimus, išsakytas Panevėžio vyskupijos kunigams.


Palaimintojo arkivyskupo Jurgio kanonizacijos procesas

Birželio 28 dieną sukaks 20 metų nuo Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos – paskelbimo Palaimintuoju. Beatifikacijos procesas, pradėtas 1953 metais, truko daugiau nei trisdešimt metų ir buvo sėkmingai baigtas 1987-aisiais Šventajam Tėvui patvirtinus arkivyskupo Jurgio užtarimu patirtą stebuklą. Ši beatifikacija buvo didžiulė Dievo dovana Lietuvai minint 600 metų Krikšto jubiliejų. Tačiau tai tik pirmasis žingsnis kanonizacijos – šventumo garbės link. Nėra abejonės, kad arkivyskupas Jurgis vertas šios garbės ir vieną dieną tikrai jos susilauks. Tą byloja jau vien padėkos už patirtas per jo užtarimą malones, kurių nuo 1953 metų iki 1987-ųjų „Beatifikacijos proceso žiniose“ buvo paskelbta bemaž tūkstantis. Kad Bažnyčia paskelbtų jį šventuoju, reikia ir žmogiškų pastangų. Šie jubiliejiniai metai, kai minėjome Pal. Jurgio mirties 80-ąsias metines, ypač svarbūs siekiant pagyvinti kanonizacijos procesą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija