Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Rekolekcijos

Priešvelykiniu laikotarpiu visose Lietuvos parapijose vyksta rekolekcijos. Tai žmogaus dvasinis pasirengimas didžiausiajai krikščioniškojo pasaulio šventei – šv. Velykoms.

Malonu pasidžiaugti, kad šiemet pasirašyto Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos memorandumo pagrindu VDU, KTU, KMU, ŽŪU įsteigti sielovados centrai ryžosi organizuoti rekolekcijas šių aukštųjų mokyklų darbuotojams. Jos vyko kovo 24-25 dienomis visų tikinčiųjų pamėgtoje ir gausiai lankomojoje Šiluvoje. Organizatoriai – Kauno aukštųjų mokyklų sielovadų centrų atsakingi asmenys ir Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. brolis Severinas, OFM, įdėjo daug pastangų, parodė nuostabaus išradingumo, meilės ir pasiaukojimo, kad šios rekolekcijos ilgam ilgam išliktų visų dalyvavusių širdyse ir sielose. Rekolekcijų tema – „ Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“.


Velykų belaukiant

Gavėnia – tai laukimo, susikaupimo laikotarpis, kuomet ruošiame savo sielą laukdami Kristaus prisikėlimo – šv. Velykų. Tam ruošiasi viso pasaulio katalikai. Gavėnia – tai ir apmąstymo ne tik apie save ir savo šeimą, bet ir ir Tautos dabartį ir ateitį laikas. Prisimename vargšus, ligonius ar nelaimės ištiktus savo kaimynus ir artimuosius. Gavėnios metu sušelpiame tuos vargšus ir paliegėlius, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos. Kartu ir patys su savo vaikais ir vaikaičiais pasiruošiame tai didžiajai šventei. Visi katalikai atlieka išpažintį; daugiau meldžiamasi, mažiau valgoma, daugiau pasninkaujama. Atsisakoma ne tik mėsos, bet ir pieno produktų.


Kelionė į šventąją erdvę

Kasdienybė varžo

Tenka pripažinti – vos ne kasdien sutinkame piktų, suirzusių, priekabių ieškančių žmonių, su kuriais vienaip ar kitaip turime bendrauti. Tuomet iš tiesų būna sunku išlaikyti savitvardą, orumą ir garbę. Šias savybes turime išsaugoti kasdien ne tik dirbdami, bet ir po darbo grįžę į šeimas. Neretai tai mums tampa sunkiu uždaviniu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija