Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Už „Popiežiaus miestą“ – piniginė bauda

Šį pavasarį sukako antrosios metinės, kai amžinybėn iškeliavo popiežius Jonas Paulius II. Pasaulio tikintieji vėl maldomis, nuoširdžiu tikėjimu, ištikimybe Katalikų Bažnyčiai prisiminė didžius Popiežiaus darbus, iškilią jo asmenybę. Ne išimtis buvo ir lietuviai. Žinoma, yra ir tokių, kurie net neprisimena nei Jono Pauliaus II, nei jo mirties sukaktuvių. Kaip neprisiminė ir pirmųjų metinių. Kaip neliūdėjo jo laidotuvių dienomis… Taip jau sutapo, kad kone Šventojo Tėvo mirties antrųjų metinių išvakarėse Radijo ir televizijos komisija nubaudė muzikinio televizijos kanalo „MTV Lietuva“ vadovą Marių Veselį ir skyrė jam maksimalią trijų tūkstančių litų baudą už animacinio serialo „Popiežiaus miestas“ transliavimą.

Atrodytų, kas gi čia blogo, jeigu per muzikinį kanalą parodomas animacinis filmas apie Popiežių ir jo miestą. Reikėtų dargi sveikinti už tai, kad panašūs filmai rodomi. Tačiau čia yra visai ne taip. Niekas nebūtų baudęs arogantiškojo muzikinio televizijos kanalo, transliuojančio laidas Baltijos šalims, vadovo už tai, jeigu būtų rodomas tikrai įdomus, vertas dėmesio dokumentinis arba net ir animacinis filmas apie Vatikaną, Romos Popiežių. Deja, buvo rodytas toks animacinis serialas, kurio vienas veikėjų yra tariamas Romos Popiežius ir iš kurio visaip pasityčiojama. Toks filmas kursto religinę nesantaiką, tyčiojasi iš Popiežiaus ir jo aplinkos, užgaulioja katalikus, Katalikų Bažnyčią, žeidžia tikinčiųjų jausmus. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba vasario 9 dieną nusprendė, kad būtent animacinis serialas „Popiežiaus miestas“ kursto religinę nesantaiką. O Radijo ir televizijos komisija kovo 21 dieną „MTV Lietuva“ direktoriui M.Veseliui skyrė trijų tūkstančių litų baudą (už panašius dalykus galima skirti baudas nuo vieno iki trijų tūkstančių litų). Animacinis filmas „Popiežiaus miestas“ įvairiose Europos šalyse sulaukė neigiamos reakcijos, kai kurios šalys net atsisakė jį transliuoti. Apie tai puikiai žinojo ir M.Veselis. Ilgokai Lietuvoje įvairiose žinybose diskutuota apie šį serialą, neigiamai apie jį atsiliepė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai. Muzikinio kanalo „MTV Lietuva“ vadovui buvo rekomenduojama filmo nerodyti, nekiršinti, neužgaulioti tikinčiųjų, tačiau jis užsispyrė ir elgėsi savaip. Kuo daugiau sulaukdavo prieštaringų animacinio serialo įvertinimų, prašymų, pageidavimų jo nerodyti, tuo labiau jisai stengėsi parodyti savo valią ir galią, žiniasklaidos priemonėse vis tvirtindavo, kad tą serialą žiūrovai būtinai pamatys.

Ir kaip tarė – taip padarė. Tą niekam tikusį, užgaulų, kvailoką serialą vis tiek parodė. Laimė, kad šis kanalas mūsų šalyje nėra labai populiarus ir žiūrimas visuomenės. (Tam, kad tą kanalą matytum, reikia kabelinės arba palydovinės televizijos įrangos.) Vis dėlto jaunimas mėgsta muzikines laidas ir muzikinius kanalus, tai minėtas filmas padarė nemažai žalos augančiai kartai, kuri dar neskiria, kas blogai, o kas gerai.

Daugelis TV 3 televizijos žiūrovų prisimena mandagų, kultūringą, tvarkingai apsirengusį Žinių laidų vedėją M.Veselį. O kai jis iš minėtos televizijos pasitraukė ir tapo „MTV Lietuva“ kanalo vadovu, pasikeitė kaip diena nuo nakties. Nusiskuto plikai, rengiasi nei šiaip, nei taip, netvarkingai, tarsi būtų koks benamis. Jis tapo pasipūtėliu, pagyrūnu, be galo išdidžiu. Į kitų nuomonę, pasiūlymus jam nusispjaut… O kokios M.Veselio moralinės vertybės? Išsiskyrė, paliko žmoną su mažametėmis dukrelėmis.

Tad ar verta stebėtis, kad pats domisi ir kitiems bruka tokias nesąmones, kaip animacinis serialas „Popiežiaus miestas“…

Vytautas BAGDONAS

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija