Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Šv. Monikos atlaidai

Procesijoje aplink bažnyčią
eina jaunieji šauliai

RYLIŠKIAI. Gegužės 13 dieną, sekmadienį, Šv. Monikos bažnyčioje vyko Šv. Monikos atlaidai, į kuriuos buvo pakviesti ir Alytaus jaunieji šauliai. Šaulius į atlaidus pakvietė Alovės ir Ryliškių parapijų klebonas, Alytaus AŠR kapelionas kun. Stanislovas Stankevičius.

Ryliškių kaime prie alytiškių būrio prisidėjo dar keletas Alytaus rajono 10-os kuopos Makniūnų būrio jaunųjų šaulių. Juos pasitiko klebonas kun. S.Stankevičius ir pasidžiaugė, jog šv. Mišiose dalyvauja ne tik nuolatiniai bendruomenės nariai, bet ir jaunimas iš Alytaus.

Popiet, 14 val., prasidėjo šv. Mišios ir visi šauliai, susirikiavę į dvi eiles, nužygiavo. Šv. Mišių eigoje net trys jaunieji šauliai – J.Mickevičiūtė, G.Balevičius, O.Andriuškevičiūtė – skaitė Šventojo Rašto ištraukas. Šv. Mišias aukojo kun. Povilas Tekorius iš Kaišiadorių. Po jų vyko procesija, aplink bažnyčią buvo nešamos vėliavos ir kiti religiniai atributai. Pasibaigus visoms ceremonijoms, jaunuosius šaulius kapelionas S.Stankevičius pakvietė vaišių. Pabendravęs ir atsisveikinęs su klebonu bei sutvarkęs vietą, kurioje valgė, jaunimas išvyko į namus.

Vaikinai ir merginos, gerai praleidę sekmadienio popietę, linksmai sugrįžo namo.

Modesta Tamašauskaitė,
Alytaus jaunųjų šaulių 7-osios kuopos 1-ojo būrio vadė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija