Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Kūdikėlio
Jėzaus Teresės relikvijos
kelionę po Lietuvą pradėjo nuo Vilniaus

Šv. Teresėlės relikvijų
sutikimas Lukiškių aikštėje

Šv. Teresėlės relikvijos, jos mylėtojų iniciatyva atvežtos iš Vokietijos, o gegužės 17-ąją pasiekusios Klaipėdą ir iškilmingai priimtos Paštuvos karmeličių vienuolyne, jau kitą dieną, gegužės 18-ąją, buvo iškilmingai sutiktos Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Taip prasidėjo šventosios Teresėlės relikvijų piligrimystė po Lietuvą.

Tikintieji, susirinkę į Lukiškių aikštę, sutiko mikroautobusu atvežamą relikvijorių su šventosios palaikais. Orkestrui grojant maršą seminaristai relikvijorių pastatė ant aikštėje įrengtos pakylos. „Ąžuoliuko“ chorui sugiedojus garbės himną Gloria, buvo perskaityta šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės (1873–1897) biografija. Ši vienuolė karmelitė, pati jauniausia Bažnyčios mokytoja, – viena žinomiausių šventųjų. Ji dar vadinama šv. Terese iš Lizjė (pagal vietovę Prancūzijoje), Terese Lizjiete, Karmelio Gėlele ar tiesiog Teresėle. Ji yra Prancūzijos ir pasaulio misijų globėja, ją gerbia ir kitų krikščioniškųjų konfesijų išpažinėjai ir netgi nekrikščionys. Visuotinė Bažnyčia ją mini spalio 1 dieną.


„Šventoji Dvasia, įkvėpk mus skelbti Jėzų visa esybe!“

„Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš galvočiau, kas šventa! Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa! Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis skleisčiau, kas šventa! Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa!“ Tai kupina gyvybės malda, kuria meldėsi šv. Augustinas Aurelijus ir neliko neišklausytas. Jis, pasižymėdamas šventu gyvenimu, Šventosios Dvasios stiprinamas, parašė tokių svarbių ir aktualių krikščioniškų raštų, kurie šį didįjį konvertitą iškėlė į garsiausių krikščionių mąstytojų gretą.


Išbarstyta rožė

Jėzau, kai matau Tave, Motutės prilaikomą,

besprūstantį iš jos rankų

ir bandantį žengti liūdna mūsų žeme

pirmuosius žingsnius,

norėčiau priešais Tave išbarstyti rožę,

visiškai šviežią,

kad Tavo kojytė taip švelniai stotų

ant žiedo gėlės.


Lietuvos vyskupų laiškas Lietuvoje lankantis šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijoms

Brangūs tikintieji,

Lietuvoje prasideda šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės, Basųjų karmeličių ordino vienuolės (1873–1897), relikvijų kelionė. Tai ypatingas, dar nebūtas įvykis mūsų vyskupijose, o kartu ir iššūkis mūsų tikėjimo brandai: kaip mes jį priimsime, kaip suprasime ir kaip juo dvasiškai pasinaudosime?


Vyskupų Konferencijos posėdyje

Gegužės 15–17 dienomis Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose, vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdžio pradžioje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas padėkojo vyskupams už maldas minint popiežiaus Benedikto XVI aštuoniasdešimtmetį ir išrinkimo Popiežiumi antrąsias metines bei priminė jo kelionės į Braziliją reikšmę.


Šviesa ateizmo naktyje

Stasė BELICKIENĖ

Minėjimo Birštono viešojoje
bibliotekoje dalyviai. Kairėje –
direktorė Alina Jaskūnienė

Šiemet minime „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“, pradėtos leisti 1972 metais, 35 metų ir žurnalo „Rūpintojėlis“, pradėto leisti 1977-aisiais, 30 metų jubiliejus.

Jau tapo tradicija Birštono viešojoje bibliotekoje paminėti šių leidinių jubiliejus: „Katalikų Bažnyčios kronikos“ 20 metų jubiliejus buvo paminėtas 1992-aisiais, vėliau, 2002 metais – „Rūpintojėlio“ 25-metis. Šiemet bibliotekoje G.Mačiutės iniciatyva surengta paroda apie pogrindžio spaudos istoriją.


Sakralinės muzikos festivalis

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Ukmergės kultūros centro mišraus
vokalinio ansamblio „Klasika“
dalyviai Marijampolėje, prie
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios,
kur vyko sakralinės muzikos festivalis

Neseniai Marijampolėje, Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, vyko aštuntasis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Alleliuja“.

Šiųmetinis festivalis – tarptautinis. Jame dalyvavo chorai „Nota bene“ ir „Concentus“ iš Lenkijos bei „Anima solla“ iš Latvijos, svečiai iš Vilniaus bei Kauno. Baigiamajame koncerte dalyvavo ir Ukmergės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Klasika“ (vadovė Jūratė Martinkutė).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija