Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Išbarstyta rožė

Jėzau, kai matau Tave, Motutės prilaikomą,

besprūstantį iš jos rankų

ir bandantį žengti liūdna mūsų žeme

pirmuosius žingsnius,

norėčiau priešais Tave išbarstyti rožę,

visiškai šviežią,

kad Tavo kojytė taip švelniai stotų

ant žiedo gėlės.

 

Išbarstytoji rožė, dieviškasis Vaikeli,

tai tikras paveikslas

širdies, pasiryžusios visą save Tau aukoti

kiekvieną akimirką.

Viešpatie, ant Tavo altorių ne vienai rožei

gera puikuotis

ir Tau save dovanoti..., o aš noriu ko kito:

save išbarstyti!..

 

Švytinti rožė gali papuošti Tavo šventes,

mielasis Vaikeli,

bet barstomus rožės žiedlapius paprasčiausiai

vėjas nešioja.

Pabirusi rožė be ribų atiduoda save,

kad jos nebeliktų.

Taip kaip ji, aš laiminga Tau atsiduodu,

Jėzau mažuti.

 

Rožės vainiklapius be atodairos mindžioja,

ir aš suprantu –

iš likučių prastas papuošalas beišeina,

kaip pakliuvo sudėtas.

Jėzau, aš Tavo meilei iššvaisčiau savo gyvenimą

ir ateitį savo.

Žmonių akims kaip rožė visiems laikams suminta

turėsiu numirti.

 

Mirti dėl Tavęs, Kūdikėli, Aukščiausia Grožybe, –

koks laimingas likimas!

Save išbarstydama įrodysiu, jog myliu Tave,

o mano vienintelis lobi!..

Po Tavo vaikiškais žingsniais, paslapties gaubiama,

noriu gyventi čia, žemėje,

ir dar norėčiau sušvelninti Kalvarijos kalne

paskutinius Tavo žingsnius!..

 

Thérčse de Lisieux, Oeuvres complčtes,

cerf /DDB, 1997, p. 744 – 745.

Šventoji sukūrė šias eiles 1897 m. gegužės 19 d.,
t.y. 4 mėnesiai ir 11 dienų prieš mirtį.

Vertė Ave ir Lacrima

2007 m. gegužės 19 d.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija