Atnaujintas 2007 birželio 8 d.
Nr.44
(1541)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pleveno šv. Teresėlės dvasia

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas
veda tikinčiuosius į Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčią

Keturias dienas Aukštaitijos sostinėje vyko atkeliavusių šv. Teresėlės iš Lizjė (Prancūzija) relikvijų garbinimas. Jos buvo šlovinamos Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Kristaus Karaliaus Katedroje, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje. Pasimelsti prie relikvijų buvo suteikta proga Panevėžio apskrities ligoninėje dirbantiems medikams, joje besigydantiems žmonėms ir Pataisos namuose kalinčioms moterims.


Graži kunigystės sukaktis

Livija ŠIUGŽDIENĖ

Mons. Kazimieras Senkus
ir ses. Albina Pajarskaitė,
kuri jį pakvietė grįžti į Lietuvą

65-eri kunigystės metai Kristaus tarnyboje – tai tikras didvyriškumas. Jį pasiekti pavyksta tik nedaugeliui kunigystei atsidavusių vyrų. Juk tokį darbo Bažnyčiai „stažą“ įgyti reikia ir atitinkamo gyvenimo amžiaus. Šitokį rekordą pasiekė monsinjoras Kazimieras Senkus, kurio kunigystės 65-ąją sukaktį praėjusį sekmadienį, birželio 3-iąją, paminėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji ir į bažnyčią susirinkę svečiai.


Devintinės su šv. Kūdikėlio Terese

Kun. Vytenis VAŠKELIS

„Tu, kuris juk žinai visišką mano mažumą ir vis tiek nebijai lig manęs nusileisti, balta Ostija ateik ir gyvenki širdy, nes aš myliu, aš trokštu Tavęs. O, kad Tavo gerumas man leistų mirt iš meilės, tik to širdis geistų. Jėzau, išgirsk mano meilės šauksmą. Ateik ir gyvenki manojoj širdy!“ Tai malda, kuri iš pirmo žvilgsnio gali kai kam pasirodyti perdėtai jausminga, tačiau kai sužinai, jog ją parašė džiovos priepuolių – kraujoplūdžių – varginama 24 metų šv. Kūdikėlio Teresė (tuo metu jai iki šio gyvenimo pabaigos buvo likę keli mėnesiai), tuomet supranti, kad čia egzaltuotai maldai paprasčiausiai nebelieka vietos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija