Atnaujintas 2007 birželio 8 d.
Nr.44
(1541)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ BIČIULIAI

Magis - SAS ?urnalas

 

Šiame numeryje:

Valdomos
demokratijos
pavyzdžių beieškant

Devintinės
su šv. Kūdikėlio
Terese

Švytintys pėdsakai

Kanonizuotas garsus Dievo žodžio apaštalas

Mindaugas BUIKA

Šventasis Gorgas Preka

Atsidėjimas krikščionių mokslui skleisti

Šiuo metu, kai, vyraujant religiniam pliuralizmui, supasaulėjusioje visuomenėje katechetinė veikla ir Evangelijos skelbimas yra ypatingai aktualūs, šventuoju paskelbto Maltos kunigo pavyzdys turi būti aiški paskata toje darbų srityje. Birželio 3 dieną popiežiaus Benedikto XVI kanonizuotas kunigas šv. Gorgas (Jurgis) Preka (1880-1962), vadintas didžiuoju Dievo žodžio apaštalu, taip pat įkūrė Krikščionių mokslo draugiją (Societas Doetrinae Christianae, SDC), pasauliečių katechetų sąjūdį, kurios nariai evangelizacijos baruose darbuojasi daugelyje šalių skirtingomis gyvenimo ir pastoracijos sąlygomis.


Pleveno šv. Teresėlės dvasia

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas
veda tikinčiuosius į Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčią

Keturias dienas Aukštaitijos sostinėje vyko atkeliavusių šv. Teresėlės iš Lizjė (Prancūzija) relikvijų garbinimas. Jos buvo šlovinamos Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Kristaus Karaliaus Katedroje, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje. Pasimelsti prie relikvijų buvo suteikta proga Panevėžio apskrities ligoninėje dirbantiems medikams, joje besigydantiems žmonėms ir Pataisos namuose kalinčioms moterims.


Graži kunigystės sukaktis

Livija ŠIUGŽDIENĖ

Mons. Kazimieras Senkus
ir ses. Albina Pajarskaitė,
kuri jį pakvietė grįžti į Lietuvą

65-eri kunigystės metai Kristaus tarnyboje – tai tikras didvyriškumas. Jį pasiekti pavyksta tik nedaugeliui kunigystei atsidavusių vyrų. Juk tokį darbo Bažnyčiai „stažą“ įgyti reikia ir atitinkamo gyvenimo amžiaus. Šitokį rekordą pasiekė monsinjoras Kazimieras Senkus, kurio kunigystės 65-ąją sukaktį praėjusį sekmadienį, birželio 3-iąją, paminėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji ir į bažnyčią susirinkę svečiai.


Imitacijos

Petras KATINAS

Po įvykusio vadinamųjų socialdemokratų suvažiavimo ir ilgamečio nomenklatūros vadovo, tapusio tos nomenklatūros ir jos vykdytos „prichvatizacijos“ simboliu, A.Brazausko pasitraukimo, prof. Bronius Genzelis, beje, priklausantis socdemų Tarybai, teigė, kad dabar Socialdemokratų partijoje daug kas lengviau atsikvėpė. Ir paaiškino, kodėl. Esą A.Brazauskas ir jo „medžiotojų būrelis“, skambant medžioklės ragui, nepajėgs priimti svarbių mūsų valstybei sprendimų, ką geriau būtų galima privatizuoti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija