Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Jaunimo festivalis

Broliai kapucinai iš Lenkijos
ir Kristina iš Kauno Aleksoto
Šv. Kazimiero parapijos

Krikščioniško jaunimo
festivalyje – jaunuoliai
ne tik klausėsi krikščioniškos
muzikos, bet ir aktyviai
diskutavo pokalbių grupelėse

Pažaislis. Birželio 1–2 dienomis Pažaislyje vyko krikščioniško jaunimo festivalis „Pažaislis‘2007“, pritraukęs beveik 200 jaunų žmonių ne tik iš Kauno, bet ir iš Kėdainių, Prienų, Jonavos, netgi Lenkijos, Vokietijos ir Latvijos! Į šią šventę iš anksto jaunimą kvietė mažesnieji broliai kapucinai ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centras.

Nuo ankstyvo birželio 1-osios dienos ryto susirinkęs būrys darbingų ir linksmų savanorių, vadovaujamų Petrašiūnų parapijos jaunimo vadovų Julijos ir Karolio, sutvarkė aplinką bei, viską paruošę būsimai šventei, nekantriai laukė atvykstant dalyvių. 18 valandą, pasibaigus registracijai, visus giesmėmis pasveikino Petrašiūnų jaunimo grupė. Po šlovinimo sveikinimo žodį tarė renginio vedėjai – petrašiūnietė Jurgita bei Kauno kunigų seminarijos klierikas Rytis, Petrašiūnų parapijos klebonas br. Vincentas Tamošauskas, OFM Cap., ir svečiai – broliai kapucinai iš Lenkijos. Šventės programą pristatė renginio koordinatorė Julija, o Lina iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro pakvietė rengtis ir dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose.

Prieš vakarienę jaunimas rinkosi į pokalbių grupeles, diskutavo, dalijosi mintimis ir tikėjimo patirtimi, netgi dainavo ir žaidė. Iš viso buvo beveik trisdešimt darbo grupelių. Po vakarienės laukė įspūdingiausia vakaro dalis – koncertas, kurį vėl pradėjo Petrašiūnų parapijos jaunimas, po jų pasirodė Augis iš „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės, įspūdingo palaikymo susilaukęs VDU Katalikų teologijos fakulteto e.p. dekanas dr. Benas Ulevičius, taip pat lenkai broliai kapucinai. Šančių parapijos vikaras kun. Kastytis Šulčius su draugu Edgaru stebino krikščioniško repo sugebėjimais, o jaukią vienuolyno tylą drumstė Mantvydas su jūrų skautais. Šie, atlikę keturias giesmes, nepraleido progos pasinaudoti scena ir pasveikinti savo vadovą gimtadienio išvakarėse. Po skautų vakaro programą tęsė ypatingo dėmesio susilaukęs Palemono jaunimo miuziklas ir vyrai iš Veiklių vyrų bendrijos.

Koncertui pasibaigus ir nuotaikai aprimus, visi procesija fakelų šviesoje patraukėme į bažnyčią ir dalyvavome Sutaikinimo pamaldose. Renginio dalyviai aktyviai jungėsi į bendrą maldą, norintieji ėjo išpažinties. Po Švč. Sakramento adoracijos sugužėjome į Pacų koplyčią, ten praleidome naktį žiūrėdami krikščioniškus filmus.

Birželio 2-osios rytą pradėjome malda ir šlovinimu bažnyčioje, papusryčiavę vėliau gavome progą šiek tiek pramankštinti kūnus ir galvas – naujų jėgų ir geros nuotaikos antplūdį padovanojo teologijos studentė Monika, mokiusi linksmų bendruomeninių šokių. Po jų toliau darbuotasi tose pačiose grupelėse. Prieš šv. Mišias katechezę vedė svečias – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, o dvyliktą valandą susirinkome šv. Mišių aukai, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po ganytojo palaiminimo skirstėmės namo ir likome nekantriai laukti Lietuvos jaunimo dienų birželio 30–liepos 1 d. Klaipėdoje, kurioms šis Pažaislio festivalis beveik tapo puikia „repeticija“.

Lina Jonynaitė

Artūro ŠULCO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija