Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Teresės relikvijų belaukiant

Kun. Kastytis Šulčius laimina
globotinius su šv. Teresėlės paveikslu
Kun. Gintaro Blužo nuotrauka

Kauno miesto Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionato bendruomenė laukia atvykstant šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šv. Veido Teresės relikvijų. Su džiaugsmu norime pranešti, kad jos į mūsų pensionatą atkeliaus birželio 23 dieną.

Pildosi šv. Teresės viena didžiausių svajonių – apkeliauti visą pasaulį. „Aš norėčiau apkeliauti visą žemę... Skelbti Evangeliją visuose penkiuose pasaulio žemynuose. (...) Norėčiau būti misioniere ne kelerius metus, norėčiau būti ja ligi amžių pabaigos“, – sakė ji. Šv. Teresė kaip misionierė keliauja po visą pasaulį siųsdama „rožių lietų“ visiems žmonėms, pas Dievą užtardama nuskriaustuosius, vargstančius, kenčiančius, apleistuosius.


Kongresėliai su Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija

Pajūrio parapijos adoruotojos
ir ministrantai pasirengę kongresėliui

Birželio 30 -liepos 1 dienomis Klaipėdoje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Šiame renginyje kviečiamas dalyvauti jaunimas nuo 14 metų bei vyresnieji. Nenorint nuskriausti ir dar neturinčių 14 metų vaikų, Telšių vyskupija nusprendė jiems suorganizuoti jaunimo kongresėlius dekanatuose, kurie jau vyksta šį, gegužės, mėnesį. Pasak Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, šie jaunimo ir vaikų kongresėliai yra skirti dvasiniam mūsų šalies jaunimo pasirengimui Lietuvos jaunimo dienoms, taip pat svarbioms sukaktims pasirengti bei joms įprasminti: Žemaitijoje pradėtam Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui 2013-2017 metais, Lurdo 150-osioms, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų 400-osioms metinėms paminėti. Be to, ateinančiais metais žemaičiai minės 150-ąsias vyskupo Motiejaus Valančiaus, švietėjo ir blaivybės propaguotojo, tiksliau, blaivybės akcijos pradžios jubiliejų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija