Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Teresės relikvijų belaukiant

Kun. Kastytis Šulčius laimina
globotinius su šv. Teresėlės paveikslu
Kun. Gintaro Blužo nuotrauka

Vilijampolės vaikų ir jaunimo
pensionato bendruomenė
klausosi pasakojimo apie šv. Teresėlę

Kauno miesto Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionato bendruomenė laukia atvykstant šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šv. Veido Teresės relikvijų. Su džiaugsmu norime pranešti, kad jos į mūsų pensionatą atkeliaus birželio 23 dieną.

Pildosi šv. Teresės viena didžiausių svajonių – apkeliauti visą pasaulį. „Aš norėčiau apkeliauti visą žemę... Skelbti Evangeliją visuose penkiuose pasaulio žemynuose. (...) Norėčiau būti misioniere ne kelerius metus, norėčiau būti ja ligi amžių pabaigos“, – sakė ji. Šv. Teresė kaip misionierė keliauja po visą pasaulį siųsdama „rožių lietų“ visiems žmonėms, pas Dievą užtardama nuskriaustuosius, vargstančius, kenčiančius, apleistuosius.

Pensionatas pradėjo veikti 1924 metais kaip defektyvių vaikų prieglauda-izoliatorius Kauno Švč. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus“ draugijos pastangomis. Tai buvo pirmoji tokia įstaiga Baltijos šalyse. Šiuo metu Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatas yra valstybinė biudžetinė socialinės globos įstaiga vaikams ir jaunimui nuo 6 iki 29 metų, turintiems intelekto sutrikimų bei sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, kuriems būtina socialinė globa, specialusis ugdymas, palaikomasis gydymas ir slauga bei priežiūra. Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionate gyvena 258 globotiniai, iš jų – 117 vaikų iki 21 metų ir 130 jaunuolių iki 30 metų.

Šiai ypatingai šventei ruošiamės ir jaučiamės labai pakylėti, kad Dievo mažutėliai galės susitikti su didžiausia naujųjų laikų šventąja.

Iš anksto pradėjome pasiruošimo darbus. Norėdami daugiau sužinoti apie šv. Teresėlės gyvenimą ir relikvijų reikšmę, žiūrėjome filmą, kaip šventąsias relikvijas sutiko Airija. Pensionato bibliotekininkė įsigijo knygų apie šv. Teresės gyvenimą, kalendoriukų. Nusipirkome šv. Teresėlės paveikslą, kurį pašventino Šilainių Šv. Dvasios parapijos kunigas Gintaras Blužas. Paveikslo šventinimo apeigose dalyvavo pensionato bendruomenė, vėliau paveikslas pradėjo keliauti per globotinių grupes. Kiekvienoje grupėje jis pabus po keletą dienų, globotiniai melsis prie jo, prašydami šv. Teresėlės užtarimo pas Dievą, pavesdami Jo valiai savo skriaudas, rūpesčius, skausmus, džiaugsmus.

Kovo 15 dieną Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionate vyko Kauno arkivyskupijos neįgalių žmonių įstaigų vadovų ir kunigų pasitarimas. Kalbėta apie pasirengimo darbus pasitinkant šv. Teresės relikvijas. Neįgalių žmonių įstaigų vadovus kun. Kastytis Šulčius ir kun. G.Blužas supažindino su šventosios gyvenimo istorija, jos mintimis bei relikvijų dvasine reikšme kiekvienam žmogui.

Teresėlė rado mažąjį kelelį: trumpiausią, tiesiausią, paprasčiausią, vedantį į tobulą meilę. Šis kelias visiems. Tereikia tik širdies nusiteikimo mylėti Dievą ir žmones. Tai „mažasis kelelis, kuriuo gali eiti visi, liūdni ir linksmi, sveiki ir ligoniai“. Dar būdama žemėje šventoji Teresėlė planavo: „Kai aš būsiu danguje... Aš vykdysiu misiją... Ten prasidės mano pasiuntinybė – mokysiu mylėti gerąjį Dievą taip, kaip aš Jį myliu. Aš norėčiau parodyti žmonėms savo mažąjį kelelį“.

Į šį susitikimą su šv. Teresės relikvijomis kviečiami ir pas mus laukiami visos Kauno arkivyskupijos neįgalieji ir jų artimi žmonės. Tikimės, kad popietė su šventąja sutelks visus susirinkusius pensionato teritorijoje bendrai maldai, sustiprins tikėjimą, įkvėps dieviškos vilties gyvenimui.

Aldona RAKAUSKIENĖ,
specialioji pedagogė tikybai

Snieguolė BUTRIMAVIČIENĖ,
socialinė darbuotoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija