Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Teresėlės kelionė per Vilniaus arkivyskupiją

Gegužės 24-osios rytą šv.Teresėlė Vilniuje aplankė tuos, kurie įkalinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime. Netilpus relikvijoriui pro duris, kalėjimo vadovybei teko keisti numatytą tvarką, ir nuteistieji buvo vedami iš savo kamerų po vieną prie šventosios relikvijų. Tokia galimybė buvo sudaryta net iki gyvos galvos nuteistiems kaliniams.

 

 

Tos pačios dienos popietę šv. Teresėlė atkeliavo į Santariškių klinikas. Relikvijų pagerbimo programą parengė kapelionas kun. Jan Stanislav Ulickij. Pamaldose dalyvavo daug gydytojų, slaugytojų, ligoninės administracijos darbuotojų, taip pat čia besigydančiųjų. Maldos, giesmės, liudijimai ir šventosios gyvenimo istorija buvo transliuojama per vietinį radiją, tad ligoniai galėjo klausyti savo palatose ir prašyti Teresėlės užtarimo.

 

Eisenoje nuo Santariškių klinikų relikvijos Karo akademijos garbės sargybos karių buvo palydėtos į Onkologijos centrą. Kapeliono kun. Sigito Grigo rūpesčiu visi ligoniai turėjo po rožę, tad per visus septynis aukštus keliavusios relikvijos pasiekė ir sustiprino kiekvieną ligonį, palikdamos tikėjimo ir vilties simbolį – rožę.

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje šv. Teresėlės relikvijas ypatingai pagerbė Vilniaus arkivyskupijos jaunimas. Parapijos namuose buvo parodytas filmas apie šventąją, po to jaunuoliai rašė jai savąjį laišką-klausimą. Nuo Velykinės žvakės užsidegęs savo žvakelę – savo tamsą kiekvienas nešė melsdamas šv. Teresėlės užtarimo ją įveikti. Vyko katechezė „Koks yra tavo Dievas?“, dalintasi mintimis apie šv. Teresėlės dvasingumą. Jautriai reaguota į dviejų merginų – Linos ir Vilmos – liudijimus iš misijų Tailande ir Afrikoje.

 

Gegužės 27 dieną šv. Teresėlės relikvijos aplankė Švenčionis. Alinantis karštis nesumažino tikinčiųjų noro susitikti su šventąja, prisiliesti prie jos relikvijų. Iš Visų Šventųjų bažnyčios nešini bažnytinėmis ir valstybinėmis Lietuvos ir Vatikano vėliavomis, nešiojamais altorėliais tikintieji patraukė pasitikti relikvijų. Procesijoje matėsi ir mokyklų vėliavų. Nors Švenčionių bažnyčia didelė, tačiau atėję į susitikimą su šv. Teresėle vos į ją sutilpo. Papasakota šv. Teresės gyvenimo istorija, šv. Mišiose kalbėta apie jos stiprybę ir drąsą.

 

Gegužės 26 dieną šv. Teresėlės relikvijos audringai sutiktos Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Klebonas kun. Tadeuš Aleksandrovič parapijiečiams surengė didelę šventę: žmonės netilpo į bažnyčią, krito tikrų rožių žiedlapių lietus, buvo giedama ir meldžiamasi, tikintieji klausėsi t. Jono Savicko, FJ, katechezės.

 

 

 

 

 

Per Sekmines šv. Teresėlė atkeliavo į Ignaliną. Drauge tą sekmadienį Ignalinoje buvo surengta ir Parapijos diena. Jaunieji ateitininkai piešė šv. Teresėlei piešinius, kuriuos vėliau pristatė tiesiog ant šventoriaus tvoros. Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos atnešė ir prie altoriaus padėjo daugiau kaip šimtą Ignalinos ir Kazitiškio vaikų laiškų šv.Teresėlei. Prie bažnyčios būriavosi vyrai ir moterys, ėjo jauni, vaikais vedini, ir seni, lazdelėmis pasiramsčiuodami, vieni į kitų parankes pasilaikydami. Daugelio rankose – rožės, kaip pripažinimas ir meilė tai, kuri pažadėjo mums visiems rožių lietų. Rikiavosi žmonės ir šaligatviuose, norėdami pirmieji pamatyti į bažnyčią atnešamas relikvijas ar net jį atvežantį automobilį. Tautiniais drabužiais pasipuošę jaunuoliai, besiplaikstančios bažnytinės vėliavos, rožių žiedlapiais krepšeliuose nešinos mergaitės – visa tai artino dvasios šventę. Netoli Aukštaičių ir Laisvės gatvių sankryžos relikvijorių iš specialaus mikroautobuso išėmę nešė šeši Pasienio tarnybos vyrai. Lydima giesmių, eisena Aukštaičių gatve ėjo bažnyčios link. Sausakimšoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje maldininkai išgirdo, kad didžiausias turtas, kurį žmogus gali įsigyti šioje žemėje ir šiame gyvenime, yra šventumas. O šventųjų pagerbimas pirmiausia yra maldos ryšys su dangumi ir draugystė su šventaisiais. Norėdami siekti šventumo kasdienybėje, teturime į paprasčiausius gyvenimo veiksmus netaupydami įlieti meilės, kaip to mokė šv. Teresėlė.

Liutauro SERAPINO nuotraukos

Pagal www.katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija