Atnaujintas 2007 birželio 20 d.
Nr.47
(1544)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tautinės savimonės kūlgrindų keliais

Laima MACYTĖ

Edmundas Gaubas 2005 metais

Pasirodo, čia jokių kūlgrindų per XX a. antrosios pusės tautos istorijos pelkes nėra. Leonardas Gaubas nuo Stačiūnų (Pakruojo r.) gražiai ir dorai nugyveno gyvenimą. Žemdirbio prakaitu pelnydamas sau ir šeimai duoną, ir sūnų lenkė prie amato. Radviliškyje, Vaižganto gatvėje, apsigyveno 1953 metais. Pameistraudavo. Namui padarydavo duris, langus. Reikėjo – stalą, kėdę, spintą, spintelę padarė, negi kitų prašysi. Keturiasdešimt trejus metus išdirbo geležinkelyje. Per gyvenimą septyniolika kryžių pastatė. O sūnaus darbus šykščiai, tik vienu žodžiu, tačiau su pasigėrėjimu įvertino: „Peckelis“. Teisingo ir gero lietuvio darbo triūsas „atvedė“ sūnų Edmundą Gaubą į didžiųjų tautos kunigaikščių Lietuvą. Toks gyvenimas – kūlgrinda vaikams, vaikaičiams ir, aišku, giminės ainiams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija