Atnaujintas 2007 birželio 20 d.
Nr.47
(1544)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Knyga apie poeto ir vyskupo A.Baranausko jaunystę

Poetas ir eseisistas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Stanislovas Abromavičius pastaraisiais metais mus pradžiugina reikšmingomis knygomis. Dar neišblėso įspūdis apie jo ir G. Meilutienės darbą „Mėlynieji vaikystės šilai“ (apie Jono Aisčio vaikystę ir kūrybos metus Lietuvoje), pernai džiaugėmės reikšminga knyga „Gyvenkit laisvi ir laimingi“ (apie 1991 m. sausio 13-ąją prie Vilniaus televizijos bokšto žuvusį kaunietį Titą Masiulį), o tik ką skaitytoją pasiekė naujas leidinys „Pro metų šakas“ („Naujasis lankas“, 2007 m.).


Iš užmaršties prikelianti, nuo užmaršties apsauganti

(žiupsnelis minčių prie po žiupsnelį surinktos knygos)

„Kupiškėnų enciklopedijos“ viršelis

Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido (spausdino UAB „Vilniaus spauda“, Vilnius, 2006) vyriausiojo redaktoriaus ir sudarytojo Vidmanto Jankausko, redaktorių Vidos Augustinaitės-Žilinskienės ir Broniaus Kurkulio (pagrindiniai rėmėjai – Kupiškio rajono savivaldybė ir Kultūros ir sporto rėmimo fondas) „Kupiškėnų enciklopedijos“ pirmąjį tomą. Tai solidi, nuo A iki J, 607 puslapių knyga (numatoma išleisti dar du tomus).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija