Atnaujintas 2007 birželio 20 d.
Nr.47
(1544)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Aš liksiu ištikimas žmogui...“

Alfas PAKĖNAS

Iš kairės: Kačerginės kultūros
centro vedėja Lina Sinkevičienė
ir solistė Sigutė Trimakaitė
su jai padovanotu šakočiu

Kačerginėje, žinomo rašytojo ir profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino buvusio vasarnamio kiemelyje, paminėtos jo mirties 40-osios metinės. Putinas išėjo į amžinybę 1967-ųjų birželio 7 d., įpusėjęs 74-uosius metus, visai Lietuvai palikęs didžiulius kultūros turtus, dar gyvas būdamas tapęs mūsų poezijos langu į pasaulio kultūrą, gyva visos Lietuvos legenda – kaip kadaise Maironis, Vaižgantas ar jauniausias lietuvių literatūros klasikas Vytautas Mačernis. Ir, pasak literatūrologės Irenos Kostkevičiūtės, „didelis sąžinės patikrinimo matas, niekada nenustojęs smerkti melo, niekšybės. Ar sugebėsime mes Putino pamokomis naudotis, ar reikia Putino mums šiandien?“


Žino, ką ir kaip daryti

Bronius VERTELKA

Skulptorius Juozas Lebednykas,
jo motina Janina ir žmona Jolanta
parodos atidarymo metu

Pirmosios vasaros dienos pavakare populiarus pučiamųjų instrumentų orkestras „Panevėžio garsas“ kvietė užsukti į Dailės galeriją, į joje atidaromą skulptoriaus Juozo Lebednyko jubiliejinę kūrybos parodą. Autorius pateikė 95 darbus, sukurtus per pastaruosius dvejus metus. Taip pat buvo pristatytas leidinys „Juozas Lebednykas“. Jubiliejinė dailininko paroda veikė iki birželio 17 dienos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija