Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sovietinis komunizmas – lietuvių tautos valstybingumo naikintojas

Antanas Tyla

Komunistiniai režimai sunaikino apie 100 mln. žmonių. Naikinimui jie sukurdavo įvairias teorijas ir metodus. Sovietų Sąjungos komunistų pagrindu žmonėms naikinti buvo klasių kovos doktrina. Iš jos išplaukė visi kiti komunizmo nusikaltimai prieš žmoniją. Tačiau, atrodo, kad dar niekas detaliau neanalizavo, kiek iš tų milijonų nužudytųjų buvo sunaikinta nekomunistinių valstybių piliečių ir patriotų už jų valstybinę veiklą, už dalyvavimą valstybiniame gyvenime iki sovietinės okupacijos ar pokomunistinio režimo įvedimo. Pasaulio žmonija bendrauja per valstybes. Nekomunistinė valstybė yra žmogaus intelekto ir pozityvios kūrybos raiška, mūsų civilizacijos vertybė. Ją turime saugoti ir tobulinti. Iki šiol kai kurios šalys, praeityje buvusios agresorės, sunaikinusios ar suskaldžiusios valstybes, tebėra neįvardytos, nepasmerktos ir nenubaustos.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija