Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Grėsmė lietuviškam paštui ir ar virs cepelinus „Lietuvos spaudos“ kioskuose?

Katastrofiška padėtis šiemet mūsų abiejuose Palangos paštuose – ir tame, kuris yra vadinamame Sermiestyje – centre, prie mylimos šimtametės bažnytėlės šventoriaus, ir Virbališkės mikrorajone, kuris prieš 30 metų pastatytas buvusiuose „Klebono laukuose“, ir kurį mes, palangiškiai „tarybčikai“, tebevadiname „BAM’u“. Dvi savaites, parašęs giminėms registruotus laiškus, negalėjau jų išsiųsti iš Palangos. Kodėl? Atvirai pasakysiu: man labai gaila ir paštininkių (-ų), ir gyventojų.


Skauda: geidžiant, kad neskaudėtų

Lengvai tu perleki Europą,

Netrūksta vyno nei kavos,

O man kaip durniui širdį sopa

Dėl Lietuvos.

(Jonas Strielkūnas)

Ar mes branginame… gyvenimą, švytuliuojantį mūsų akių ir širdžių horizontuose, ar vertiname, ar ne patys verčiame jį liūdėti? Ar mes, pasak Palangoje prieš keletą metų klebonavusio kun. R.Reivyčio, „jaučiame gyvenimą“, ar savo neteisingais veiksmais, poelgiais, elgsena neskaudiname mums skirtosios dieviškosios Būties, o kartu – greta mūs einančiųjų, vieną laiką besivejančiųjų? Juk dar svarbiau, nei manasis ego, nei privatus „sąžinės auditas“, yra kiekvieno žmogaus „apsiėjimas“, buvimas su kitu žmogumi, bendruomenės gyvastingumo palaikymas. Humanistika, kurios šaltiniukai srūva iš Dešimties Dievo įsakymų, ir šitai – įgimta, nelyg tėvų kraujas…


Nejaugi grįžtame į liūną?

Iš vergovės paleistas ilgai nesuvokia savo paskirties visuomenėje ir dažnai dar su žvangančiomis grandinėmis tampa varguoliu. Tai įsitikino lietuvių tauta, atgavusi nepriklausomybę. Pirmoji varguolė „Šatrija“, išsigandusi, kad teks atsisakyti vergo grandinių, pradėjo žegnotis. Bet tai truko neilgai. Teisės saugotojams išbraukus ją iš KGB agentų, žegnotis liovėsi.


Ar netrūksta mūsų dėmesio savo kraštui?

Vieną darbo šeštadienį nuo ankstyvo ryto per Lietuvos pirmąjį radijo kanalą, po šitiek laisvadienių, kaip iš gausybės rago pasipylė abejonę, nerimą kelianti, manau, žalinga žinia, kad Vokietijoje leidžiama nepilnamečiams pirkti alų ir kitus nestiprius alkoholinius gėrimus...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija