Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

MAŽUMŲ DIKTATŪRA?

Visi žinome pasaką apie gudrią laputaitę, įsiprašiusią į vežimą. Iš pradžių prašė tik vieną, skaudamą letenėlę vežiman padėti. Toliau prašė pagailėti antros – jau pavargusios. Vėliau suskaudo trečią ir ketvirtą kojelę, o galiausiai ir uodega atsirado vežime... Po to pradėjo iš vežimo kristi daiktai, ir lapė įsivedė jai naudingą tvarką.


Kai politika virsta verslu

Politika yra valstybės institucijų, politinių bei visuomeninių organizacijų ir atskirų asmenų veiksmai bei siekiai, nukreipti valstybės reikalams tvarkyti.

Verslas – gamyba, prekyba bei kitokia veikla nukreipta į medžiaginę naudą, pelną.

Politikos tikslas – kurti bei tvirtinti valstybę, verslo – turėti finansinę ar medžiaginę naudą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija