Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Daug triukšmo dėl milijonus kaštuojančio paveikslo

Gintaras Visockas

Kolekcionieriaus, aktoriaus Vinco
Steponavičiaus dukra Vincė
Karosienė šiandien trokšta
tik vieno – kad visuomenė žinotų,
kokiomis aplinkybėmis Lietuvos
dailės muziejui 1951 metais
atiteko XVI amžiaus italų
dailininko paveikslas
„Trys moterys prie Kristaus kapo“
Autoriaus nuotrauka

Sudėtingas, painus XVI amžiaus italų dailininko Antonio Kampi (Antonio Campi) drobės „Trys moterys prie Kristaus kapo“ likimas. Lietuvos dailės muziejuje šis meno kūrinys saugomas maždaug nuo 1952 metų. Prieš tai jis priklausė kolekcionieriui Vincui Steponavičiui. Drobę iš žymaus lietuvių kolekcionieriaus sovietų valdžia konfiskavo 1951-aisiais, o patį ištrėmė į lagerį kaip didžiausią nusikaltėlį. Kokiais būdais pas lietuvį V.Steponavičių atsidūrė dabar 1 mln. 280 tūkst. litų suma vertinamas italų menininko tapytas darbas, niekas tiksliai nežino. Neatmestina versija, kad kolekcionierius, aktorius inteligentas V.Steponavičius meno kūrinį įsigijo iš rusų kareivių, 1945 m. balandžio 27 d. apiplėšusių Sansusi rūmus Potsdame.


Katalikų „Memorandumas“ grįžo į Lietuvą

Kazimieras Dobkevičius

Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,
ir Kestono instituto įkūrėjas
kan. Maiklas Bordo, grąžinęs
„Memorandumą“ Lietuvai

Liepos 9 dieną, po ilgai trukusių liūčių, pro debesų šydą išsivadavusi saulė nušvietė Kauno Senamiesčio bažnyčių bokštus, akinančiai sušvito Rotušės bokšto paauksuota vėtrungė. Baltosios gulbės, kaip pirmas meiliai Rotušę pavadino kan. Juozas Tumas-Vaižgantas, iškilmių menėje rinkosi Lietuvos Bažnyčios hierarchai, kunigai, miesto valdžia, diplomatai, katalikiškojo pogrindžio aktyvistai, visuomenės atstovai.

Iškilmingo susirinkimo priežastis – prieš 36 metus sovietų pavergtoje Lietuvoje tikintieji, negalėdami toliau kęsti tikinčiųjų teisių pažeidimų, suvaržymų, nutarė paskelbti „Memorandumą“ ir slaptai rinkti parašus po juo, kad pasaulio visuomenė sužinotų tikrąją tikinčiųjų padėtį Sovietų Sąjungoje. Per du mėnesius buvo surinkti 17 054 parašai. Lietuvai kovojant su sovietiniu režimu „Memorandumo“ pasirodymas buvo didelis smūgis komunistinei ideologijai.


Padėka einantiems vyskupo Motiejaus Valančiaus pramintu keliu

Lietuvių tautos šviesuoliai ir Bažnyčia Lietuvoje jau antrą šimtmetį ryžtingai grumiasi su žmogų, visuomenę ir valstybę griaunančia alkoholizmo piktžaizde. Todėl norime išreikšti pritarimą ir dėkingumą Seimo nariams, inicijavusiems bei palaikiusiems Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, ir Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, kuris išgirdęs savo sąžinės balsą bei visuomenės nuomonę pasirašė šį didelės svarbos dokumentą. Bene pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo valstybė žengė ryžtingą žingsnį didžiojo Ganytojo ir Švietėjo Motiejaus Valančiaus pramintu keliu, anuo metu vedusiu į sąmoningos bei moralios visuomenės kūrimą ir šiandien lygiai aktualiu.


Genocidas

Jurgis Bielinis

Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki šiol vykstantys įvykiai Lietuvoje man primena nuolat gerai apgalvotą žmonių dideliu mastu naikinimą. Šiam tikslui panaudoti keliolika seniai išbandytų būdų. Keli krūvon sudėti tokie būdai duoda didžiulį pasisekimą genocido vykdytojams. Mažoms tautoms tai gali būti greitas kelias į pražūtį. Jau dabar tai stebime ir niekaip AMBivalentininkų paveikti negalime. Verta prisiminti, kaip, užkariavus Amerikos žemyną, alkoholio pagalba buvo naikinami indėnai, kurie vėliau buvo palaužti ir suvaryti į rezervatus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija