Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Apnakvindino lenkų maldininkus

igliauka. Kasmet liepos mėnesį didelė piligrimų grupė per Pietvakarių Lietuvą iš Lenkijos, Olštino vyskupijos, keliauja į Vilnių, į Aušros Vartus. Liepos 11 dieną net 240 piligrimų su trimis kunigais pasiprašė nakvynės Igliaukoje. Bendruomenės seniūnas susirūpino, kreipėsi ir į parapijos kleboną kun. S.Bitkauską. Buvo nutarta juos apnakvindinti kultūros namuose, mokykloje, parapijos name. Dalį keliauninkų svetingai priėmė šeimos. Piligrimai nedrąsiai paprašė kleboną anksti rytą, 6 val., jiems išvykstant leisti pasimelsti bažnyčioje. Anksčiau trejus metus dėl pamaldų susitarti nepavykdavo. Klebonas sutiko. Šv. Mišias koncelebravo klebonas kun. S.Bitkauskas su keliaujančiais lenkų kunigais. Ir kunigai, ir piligrimai žavėjosi gražia bažnyčia, nuoširdžiausiai dėkojo klebonui už šiltą priėmimą, bendras maldas, Igliaukos bendruomenei - už svetingumą. Atsisveikindami klebonui įteikė vertingą albumą apie Olštino miestą, pakvietė į svečius.

Felicija Lankelienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija