Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Katalikų Bažnyčia – viena tikra Bažnyčia

Mindaugas Buika

Apaštalinė įpėdinystė
yra vienas pagrindinių
Bažnyčios elementų

Poreikis ištaisyti klaidas ir dviprasmybes

Tikėjimo doktrinos kongregacijos naujajame dokumente, pavadintame „Atsakymai į klausimus, liečiančius kai kuriuos mokymą apie Bažnyčią klausimus“, dar kartą patvirtinta svarbiausia ekleziologinė nuostata, kad Kristaus įsteigtoji Bažnyčia išlaiko savo pilnatvę tik Katalikų Bažnyčioje, nors kai kurie jos elementai pasireiškia ir kitose atsiskyrusiose Bažnyčiose bei bažnytinėse bendruomenėse. Popiežiaus Benedikto XVI peržiūrėtas ir leistas skelbti dokumentas šią Bažnyčios viziją aptaria II Vatikano Susirinkimo dogminio (konstitucija „Lumen gentium“) ir ekumeninio (dekretas „Unitatis redintegratio“) mokymo kontekste.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija